ЮРИДИЧЕСКАЯ КНИГА
ЮРИДИЧЕСКАЯ КНИГА
 


Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Конституційна юстиція в Україні. Навчальний посібник - Цимбалістий Т.О.
55грн.
На складе: нет
Код товара: 23883
Автор: Цимбалістий Т.О.
Год: 2007
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 240
ISBN: 978-966-364-540-7
Навчальний посібник присвячений дослідженню правових засад функціонування в Україні інституту конституційної юстиції, що представлений діяльністю Конституційного Суду України - єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. У навчальному посібнику визначено місце органу конституційної юстиції в системі правової охорони Конституції України, аналізується правова природа, засади організації, основні напрямки діяльності Конституційного Суду України за чинним законодавством України, правова природа і проблеми реалізації його актів, засади і процедура конституційного провадження. Призначений для студентів, магістрів, викладачів і широкого кола тих, хто цікавиться проблемами конституційного права взагалі і діяльністю Консти-туційного Суду України зокрема

Конституційне право зарубіжних країн. Для підготовки до іспитів.
84грн.
На складе: нет
Код товара: 37621
Автор: Тетарчук І.В.
Год: 2014
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 206
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0468-5

Конституційне право України. Для підготовки до іспитів.
84грн.
На складе: нет
Код товара: 37622
Автор: Тетарчук І.В.
Год: 2015
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 218
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0467-8

Конституційне право України: Підручник - Шляхтун П.П.
135грн.
На складе: нет
Код товара: 25293
Автор: Шляхтун П.П.
Год: 2008
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 592
Обложка: Твердая

Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні. Моногра
120грн.
На складе: нет
Код товара: 24838
Автор: Олійник А.Ю.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 472
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-571-1
Досліджуються теоретико-методологічні основи права особи на свободу, її генезис, зміст кожної окремо взятої конституційної свободи та загальний механізм їх забезпечення. Розглянуто нормативно-правове регулювання конституційних свобод людини і громадянина в Україні та місце і роль діяльності конституційних органів у механізмі забезпечення названих свобод

Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні. Монографія. - Олійник О.Б.
108грн.
На складе: нет
Код товара: 28343
Автор: Олійник О.Б.
Год: 2008
Издательство: Алерта
Кол-во страниц: 472
ISBN: 978-966-8533-63-1

Досліджуються теоретико-методологічні основи права особи на свободу, її генезис, зміст кожної окремо взятої конституційної свободи та загальний механізм їх забезпечення. У Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні. Монографія. - Олійник О.Б. розглянуто нормативно-правове регулювання конституційних свобод людини і громадянина в Україні та місце і роль діяльності конституційних органів у механізмі забезпечення названих свобод.


Конституція для Європи
91грн.
На складе: нет
Код товара: 65751e
Автор: Друзенко Г.
Год: 2008
Издательство: Юстініан
Кол-во страниц: 520
В книжці подано український переклад Договору про запровадження Конституції для Європи та консолідованих версій Договору про Європейський Союз та Договору про заснування Європейської Спільноти станом на 1 січня 2008 р. - актів, що закладають підвалини правового порядку об"єднаної Європи.

Конституционное право зарубежных стран (2-е изд.)
97грн.
На складе: нет
Код товара: 65550e
Автор: Алебастрова И.А.
Год: 2008
Издательство: Велби
Кол-во страниц: 624
редлагаемый вниманию читателя учебник написан в соответствии с программой юридических вузов по конституционному праву зарубежных стран, охватывает темы как общей, так и особенной частей данного учебного курса. Материал систематизирует и обобщает мировой конституционно-правовой опыт и особенности отдельных государств.

Криміналістика. Вид.2 Навчальний посібник
143грн.
На складе: нет
Код товара: 28023
Автор: Шеремет А.П.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 472
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-822-4
Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконален ня теорії криміналістики, важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів, прийомів і методів. Для студентів юридичних вузів і факультетів усіх форм навчання, викладачів. Може бути використаний співробітниками правоохоронних органів

Криміналістика: питання і відповіді
143грн.
На складе: нет
Код товара: 31423
Автор: Кофанов А.В.
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 280
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0162-2

У навчальному посібнику "Криміналістика: питання і відповіді" - Кофанов А.В. розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: "Загальна теорія криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична експертиза", "Криміналістична тактика", "Криміналістична методика (Методика розслідування окремих видів злочинів) ". Кожен з розділів розкриває змістовну частину криміналістики. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, курсантів, магістрів, ад’юнктів,професорсько-викладацький склад вищих юридичних закладів системи Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, співробітників правоохоронних органів, суду,адвокатури.


Кримінальне право України. Загальна частина. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр - Вереша Р.В., Туркевич І.К
118грн.
На складе: нет
Код товара: 36186
Автор: Вереша Р.В., Туркевич І.К
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 312
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-370-312-1

У навчальному посібнику "Кримінальне право України. Загальна частина. 2-ге видання. Навчальний посібник рекомендовано МОН Укр" - Вереша Р.В., Туркевич І.К висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням змін Кримінального кодексу України станом на вересень 2011 року. Зміст навчального посібника узгоджується з навчальною програмою з Загальної частини кримінального права України. Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.


Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник
154грн.
На складе: нет
Код товара: 26003
Автор: Вереша Р.В
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 960
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-621-3
Посібник написаний з урахуванням інтеграції системи вищої освіти України в європейський освітній простір, впровадження основних підходів так званого Болонського процесу. Робота включає традиційну для навчального видання характеристику програми навчальної дисципліни кредитно-модульної системи організації навчального процесу, зркрема, структуру програми навчальної дисципліни, словник, зміст курсу, критерії оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою, завдання для самостійної роботи, структуру навчальної дисципліни за модульною системою, а також характеристику таких інститутів кримінального права України, як кримінальна відповідальність та її підстави, поняття злочину та класифікація злочинів, склад злочину, кваліфікація злочинів, більш глибоку та докладну характеристику суб'єктивної сторони складу злочину тощо. Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад'юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться теорією кримінального права

Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник - Селецький С.І.
58грн.
На складе: нет
Код товара: 20175
Автор: Селецький С.І.
Год: 2007
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 504
Обложка: Твердая
ISBN: 966-364-371-4

Мета посібника "Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник" - Селецький С.І. – допомогти студентам опанувати фундаментальну юридичну дисципліну – кримінальне право. Використовуючи посібник, студенти зможуть зосередити свою увагу на основних поняттях Загальної частини Кримінального права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, сформулювати структуру відповідей по кожному з питань, що вивчаються, виносяться на залік, іспит, виконанні письмових робіт.


Кримінальне процесуальне право України. Для підготовки до іспитів. Навчальний поcібник
84грн.
На складе: нет
Код товара: 37615
Автор: Тетарчук І.В.
Год: 2014
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 216
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0469-2

Кримінальний процес України в питаннях і відповідях. Навчальний посібник - Удалова Л. Д. Рогатинська Н. З.
57грн.
На складе: нет
Код товара: 31936
Автор: Удалова Л. Д. Рогатинська Н. З.
Год: 2010
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 160
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-373-614-3

Посібник "Кримінальний процес" буде незамінним помічником студента як під час підготовки до іспиту,так і під час складання іспиту. Посібник дає відповіді на 168 основних питаннь з курсу кримінального процесу, у т.ч. 89 - з загальної частини ; 79 - з особливої частини кримінального процесу.

У посібнику для підготовки до іспиту наведені повні і лаконічні відповіді на екзаменаційні питання, що дає змогу в максимально стислий термін систематизувати та конкретизивати знання. набуті в процесі навчання, сконцентрувати увагу на основних поняттях і категоріях, їх ознаках і особливостях, а також сформулювати приблизну структуру відповіді на екзаменаційні питання і використовувати його при підготовці до іспитів. Структура посібника для підготовки до іспитів побудована відповідно до вимог типової програми означеного курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Навчальний матеріал викладено своєрідно - шляхом пояснення понять від простого до складного виділенням ключових слів з урахуванням узагальнення законодавства.


Кримінальний процес України в питаннях і відповідях. Навчальний посібник - Удалова Л. Д. Рогатинська Н. З.
135грн.
На складе: нет
Код товара: 37462
Автор: Удалова Л. Д. Рогатинська Н. З.
Год: 2013
Издательство: Скіф
Кол-во страниц: 256
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-8894-93-0

Кримінальний процес України. Навчальний поcібник
177грн.
На складе: нет
Код товара: 36214
Автор: Молдован А.В.
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 368
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-109-2

У навчальному посібнику Кримінальний процес України. Навчальний поcібник - Молдован А.В. на основі нового КПК України розглядаються питання кримінального процесу, зокрема його завдання, принципи і стадії, процесуальне становище учасників кримінальної процесуальної діяльності, доказове право, порядок провадження слідчих і судових дій.


Кримінальний процес України. Навчальний посібник
160грн.
На складе: нет
Код товара: 33822
Автор: Басиста І.В.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 368
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0088-5

У посібнику Кримінальний процес України. Навчальний посібник - Басиста І.В. розглянуті основні поняття курсу, а також характеристика кримінального процесу, починаючи зі стадій порушення кримінальної справи. Взято до уваги новітнє законодавство, практика його застосування, та досягнення науки. Призначений для студентів і слухачів юридичних вишів, юристів-практиків.


Кримінальний процес. Вид.2. Україна, ФРН, Франція, Англія, США. Навчальний посібник - Молдован А.В.
117грн.
На складе: нет
Код товара: 29804
Автор: Молдован А.В.
Год: 2010
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 352
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-929-0

Кримінальний процес. Вид.2. Україна, ФРН, Франція, Англія, США. Навчальний посібник - Молдован А.В. Розглядаються питання основ кримінально процесуального права п’яти країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія, США). На основі чинного законодавства за значених країн висвітлюються положення доказового права, порушення криміналь ного переслідування і розслідування кримінальних справ, провадження в криміналь них справах у судах першої інстанції, перегляду судових рішень.


Логіка для юристів. Навчальний посібник - Алфьоров С.М., Бараннік Р
58грн.
На складе: нет
Код товара: 31662
Автор: Алфьоров С.М., Бараннік Р
Год: 2011
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 136
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-373-635-8

Видання Логіка для юристів. Навчальний посібник - Алфьоров С.М., Бараннік Р.В., Шпитальов Г.Г. охоплює програмні теми формальної логіки. На матеріалах із галузі правових наук показано місце логічних законів, прийомів і операцій в практичній діяльності юристів.


Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)