ЮРИДИЧЕСКАЯ КНИГА
ЮРИДИЧЕСКАЯ КНИГА
 


Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Державний фінансовий контроль. Навчальний посібник - Гуцаленко Л.В.
126грн.
На складе: нет
Код товара: 31112

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Державний фінансовий контроль. Теоретичні положення й нормативно-правові акти - Бодюк А.В.
176грн.
На складе: нет
Код товара: 29971
Автор: Бодюк А.В.
Год: 2010
Издательство: Кондор
Кол-во страниц: 538
ISBN: 978-966-3512-58-7

Договори в господарській діяльності . - Роїна О.М.
171грн.
На складе: нет
Код товара: 27515
Автор: Роїна О.М.
Год: 2009
Издательство: КНТ
ISBN: 978-966-373-491-0

У посібнику "Договори в господарській діяльності" - Роїна О.М. представлені зразки найбільш поширених договорів, що використовуються у господарській діяльності суб'єктами господарювання різних форм власності. Наведано істотні умови договорів, а також порядок укладання, зміни та припинення договірних відносин. Третє видання доповнене новими договорами в розділах: Купівля-продаж, Енергопостачання, Оренда майна та Підряд. Розрахований на юрисконсультантів, адвокатів, нотаріусів, службових осіб підприємств і громадян-підприємців, які здійснюють господарську діяльність юридичного та економічного спрямування.


Договори в господарській діяльності. Практичний посібник - Лівшиц Д.М.
93грн.
На складе: нет
Код товара: 37571
Автор: Лівшиц Д.М.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 202
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0456-2

Договорное право. Соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арб
389грн.
На складе: нет
Код товара: 66470e
Автор: Рожкова М.А.
Год: 2008
Издательство: Статут
Кол-во страниц: 525
Настоящая книга представляет собой коллективную монографию, посвященную договорам, которые заключаются в связи с уже возникшим или возможным в будущем правовым спором: соглашению о подсудности, соглашению о международной подсудности, арбитражному (третейскому) соглашению, соглашению о примирительной процедуре и мировому соглашению. В ней подробно рассматриваются выявленные теорией и практикой проблемы этих соглашений, связанные с порядком их заключения, формой и содержанием, их действительностью и исполнением и проч.

Екологічні та природоресурсні податки та збори. Науково практичний коментар.
180грн.
На складе: нет
Код товара: 34024
Автор: Малишева Н.Р.
Год: 2011
Издательство: Алерта
Кол-во страниц: 358
Обложка: Твердая
ISBN: 978-617-566-100-0

Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення.Моно
108грн.
На складе: нет
Код товара: 28082
Автор: Вавринчук М.П.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 288
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-373-542-9
Особливої актуальності для держави, суспільства у сучасних умовах набув етнополітичний фактор. Зумовлене це насамперед тим, що в кінці двадцятого століття набули безпрецедентної ескалації конфлікти нового типу - етнополітичні, які перетворилися на універсальний феномен і стали ще однією з проблем людства. У монографіі розкриваються суть, форми, способи, методи,принципові особливості забезпечення етнополітичної безпеки в системі національної безпеки України

Етнополітологія. Навчальний посібник - Коршук Р.М.
99грн.
На складе: нет
Код товара: 31902
Автор: Коршук Р.М.
Год: 2011
Издательство: Алерта
Кол-во страниц: 198
Обложка: Твердая
ISBN: 978-617-566-028-7

Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень етнополітології як науки та навчальної дисципліни. Аналізуються особливості етнополітики як складової політичної сфери суспільного життя, її об‘єкти та суб‘єкти, етнополітичні процеси та явища. Розглядаються основні принципи та моделі етнополітики, форми етнополітичної поведінки держави та етнічних спільнот, шляхи захисту прав етнічних меншин. Розкривається сутність та особливості формування національної ідеї центральної засади нації та державотворення. Аналізуються особливості етнополітичних процесів та явищ в сучасній Україні та інших державах. Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться етнополітичною проблемою.


Житлове право. Навчальний поcібник
84грн.
На складе: нет
Код товара: 36172
Автор: Федик Євген
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 150
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-065-1

У пропонованому навчальному посібнику "Житлове право. Навчальний поcібник" - Федик Є.І. , відповідно до програми Універ-ситету права імені короля Данила Галицького, висвітлюються основні правові інсти-тути житлового права, аналізується чинне житлове законодавство України, судова практика, окремі теоретичні проблеми житлового права. Посібник містить тести, за-дачі та завдання для самостійної роботи студентів. Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів.


Закон об акционерных обществах Германии
272грн.
На складе: нет
Код товара: 71036e
Год: 2009
Издательство: Волтерс Клувер
Кол-во страниц: 440
Обложка: Твердая
Авторитет юриста значительно возрастает, когда он хорошо владеет иностранным, в том числе профессиональным, языком.
Настоящее издание одновременно преследует две цели:
1) предоставить юристам, специализирующимся в области корпоративного права, в том числе европейского, актуальную профессиональную информацию - действующий германский Закон на языке оригинала и его квалифицированный перевод на русский язык;
2) опубликовать оба текста параллельно, чтобы дать возможность российским специалистам, а также преподавателям и студентам юридических вузов учить и учиться немецкому юридическому языку на примере актуального германского законодательства.
Двуязычный алфавитный указатель для быстрого поиска терминов выполняет одновременно функцию словаря.

Закон України "Про третейські суди": науково-практичний коментар. Науково-практичний посібник - Білоусов Ю.В.
120грн.
На складе: нет
Код товара: 27332
Автор: Білоусов Ю.В.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 432
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-752-4
Видання є одним з перших науково-практичних коментарів до Закону України "Про третейські суди". У коментарі здійснено аналіз норм законодавства, які регулюють організацію та діяльність третейських судів в Україні. Коментар написаний на основі чинного законодавства, а також із застосуванням низки наукових робіт у галузі регулювання третейського судочинства. У книзі відображені основні ідеї та концепції, покладені в основу нового Закону, широко використана практика третейського розгляду спорів, у порівняльному аспекті врахований досвід правового регулювання міжнародних комерційних арбітражів та особливості їх діяльності. Видання орієнтовано на широке коло наукових і практичних фахівців у галузі третейського розгляду спорів

Законные интересы
113грн.
На складе: нет
Код товара: 65169e
Год: 2008
Издательство: Норма
Кол-во страниц: 496
Монография посвящена законным интересам — недостаточно исследованной категории юридической науки. Анализируются специфическая природа законных интересов, их сущность, структура, соотношение с субъективными правами и юридическими обязанностями.

Законодавство про банкрутство. Збiрник нормативних матерiалiв i статей - Бiрюков О.
70грн.
На складе: нет
Код товара: 8905
Автор: Бiрюков О.
Год: 2003
Издательство: Юстiнiан

Законодавство України про житлово-комунальне господарство. Станом на 22.02.2013р.
152грн.
На складе: нет
Код товара: 36218
Автор: Руснак Юрій
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 670
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-036-1

Законодавство України про місцеве самоврядування: збірник офіційних текстів законів. 01.04.2011
50грн.
На складе: нет
Код товара: 31669
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 200
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0170-7

У збірнику подано офіційні тексти Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні ", "Про статус депутатів місцевих рад ", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про асоціації органів місцевого самоврядування ", "Про органи самоорганізації населення", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про місцеві державні адміністрації", "Про звернення громадян", а також ратифікований Верховною Радою України текст Європейської хартії місцевого самоврядування.


Законодавство України про нотаріат. Станом на 13.01.2013 р.
118грн.
На складе: нет
Код товара: 36141
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 390
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-038-5

Законодавство України про приватизацію. Станом на 15.06.2012р. - Руснак Юрій
101грн.
На складе: нет
Код товара: 36217
Автор: Руснак Юрій
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 374
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-037-8

Законодавство України про соціальний захист. Станом на 16.07.2012р. - Руснак Юрій
127грн.
На складе: нет
Код товара: 36193
Автор: Руснак Юрій
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 352
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-022-4

Законодательство Екатерины I и Петра II
295грн.
На складе: нет
Код товара: 69219e
Год: 2009
Издательство: Зерцало
Кол-во страниц: 296
Обложка: Твердая
Очередной том серии "Русское юридическое наследие" содержит полные тексты наиболее значимых и интересных законодательных актов Екатерины I, пребывавшей на российском императорском троне с 28 января 1725 года до 7 мая 1727 года, и императора Петра II, вступившего на престол после ее смерти и царствовавшего до 19 января 1730 года.

Законодательство императрицы Анны Иоанновны
278грн.
На складе: нет
Код товара: 69218e
Год: 2009
Издательство: Зерцало
Кол-во страниц: 288
Обложка: Твердая

Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)