ЮРИДИЧЕСКАЯ КНИГА
ЮРИДИЧЕСКАЯ КНИГА
 


Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Энциклопедия угол. права. Т.9. Назначение наказания
394грн.
На складе: нет
Код товара: 64848e
Автор: /Малинин В.Б.
Год: 2008
Издательство: Изд-во проф. Малинина
Кол-во страниц: 912
Предлагаемая "Энциклопедия уголовного права" - первое издание подобного рода.>br> В ней будут рассмотрены практически все проблемы Общей и Особенной частей уголовного права, проблемы квалификации, уголовное право зарубежных стран и др. Рассчитана она, прежде всего, на преподавателей юридических вузов, а также на аспирантов, соискателей, молодых ученых.

Юридическая техника
197грн.
На складе: нет
Код товара: 65919e
Автор: Иеринг Р.
Год: 2008
Издательство: Статут
Кол-во страниц: 231
Сборник включает две работы Иеринга: "Юридическая техника" и "Смешное и серьезное в юриспруденции". Книга рассчитана на практикующих юристов, студентов юридических учебных заведений, а также всех, кто интересуется историей и теорией права.

Юридические документы
88грн.
На складе: нет
Код товара: 64080e
Автор: Каргин К.В.
Год: 2008
Издательство: Юристъ
Кол-во страниц: 191
Монография посвящена исследованию юридических документов. На общетеоретическом уровне проанализированы понятие, признаки, функции, виды юридических документов. Особый акцент делается на необходимости повышения их качества. В этих целях изучаются требования, предъявляемые к юридическим документам, и технология работы с ними.

Юридические произведения
246грн.
На складе: нет
Код товара: 64849e
Автор: Сперанский М.М.
Год: 2008
Издательство: Зерцало
Кол-во страниц: 480
В очередном томе серии "Русское юридическое наследие" публикуются работы выдающегося государственного деятеля и правоведа Михаила Михайловича Сперанского, посвященные, главным образом, различным вопросам русского государственного права. Книгу предваряет обширный очерк о судьбе М.М.Сперанского, о его государственной деятельности, политических и правовых взглядах.

Юридический метод. Научное эссе
111грн.
На складе: нет
Код товара: 65273e
Автор: Дедов Д.И.
Год: 2008
Издательство: Волтерс Клувер
Кол-во страниц: 160
Юристы знают, что знания текста закона не достаточно для его понимания. Это научное эссе научит читателя лучше понимать право с учетом природы каждого человека, откроет механизмы принятия юридических решений и позволит овладеть идеальным юридическим методом защиты прав и законных интересов. Предназначено как для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, так и для практикующих юристов.

Юридична клініка. Навчальний посібник - Молдован В.В.
51грн.
На складе: нет
Код товара: 23851
Автор: Молдован В.В.
Год: 2007
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 224
ISBN: 978-966-364-528-5
Навчальний посібник є одним з перших у системі освіти України, який орієнтує на створення та функціонування юридичних клінік. Посібник має пізнавально-навчальний характер і є корисним для студентів- правників. Він охоплює загальний спектр професійних знань і навичок, котрі мають здобути майбутні фахівці у процесі навчання та юридичної практики. Видання складаєтсья із шести розділів. У кожному - розкривається повний аспект організації діяльності юридичної клініки, висвітлюються її практичні й теоретичні функції, коментуються реальні юридичні факти, узагальнюєтсья викладений матеріал, наводяться стислі висновки. Розділи гармонійно пов'язані й спрямовані на зміцнення теоретичних знань, набуття практичних навичок, шляхом консультативної роботи у юридичній клініці. Для студентів і викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Також буде надійним путівником для всіх, хто виявляє інтерес до сучасної юридичної освіти, що органічно поєднує, доктринальні знання і практичний досвід

Юридичний путівник автомобіліста. Навчальний поcібник - Теліпко В.Е.
126грн.
На складе: нет
Код товара: 31119
Автор: Теліпко В.Е.
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 520
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0142-4

У пропонованому навчально-практичному посібнику Юридичний путівник автомобіліста. Навчальний поcібник - Теліпко В.Е. детально і систематизовано на основі чинного законодавства і практики його застосування розкриваються основні аспекти прав водія транспортного засобу, автовласника й автомобіліста, а також механізми їх реалізації і захисту. Авторами розглядаються загальні положення, які необхідно знати кожному водієві: права при купівлі авто та його технічному обслуговуванні, реєстраційному оформленні прав власності на нього, проходженні державного технічного огляду і страхуванні цивільної відповідальності; які податки і збори мають сплачувати автовласники і хто здійснює контроль за цим, які існують режими користування авто та як їх потрібно оформлювати тощо. Окрему увагу приділено правам водія при зупиненні транспортного засобу інспектором ДАІ та основні дії при притягненні його до юридичної відповідальності. На допомогу читачу-водієві наводяться зразки написання скарг та позовних заяв, а також термінологічний словник з основними поняттями і дефініціями в межах розглядуваної проблематики та узагальнення судової практики захисту прав і застосування законів.


Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)