Правоведение. ОбществознаниеСортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Інвестиційне право (Навчальний посібник)
77грн.
На складе: нет
Код товара: 24396
Автор: Вінник О. М.
Год: 2005
Издательство: Атика
Кол-во страниц: 568

Інвестиційне право. Навчальний посібник - Вінник О.М.
180грн.
На складе: нет
Код товара: 29125
Автор: Вінник О.М.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 616
ISBN: 978-966-364-879-8

У навчальному посібнику «Інвестиційне право" розглядаються як загальні засади інвестування в Україні та його державного регулювання, так і особливості інвестування, що здійснюються в певних правових формах (корпоративній та договірній) чи підпорядковуються певному спеціальному правовому режимові — капітального будівництва, інноваційної діяльності, іноземного інвестування, лізингу, концесії, спільного інвестування, приватизаційного інвестування та ін. Для студентів, аспіратів, викладачів і науковців юридичних та економічних спеціальностей, підприємців, фахівців, юристів та економістів, а також для всіх, хто застосовує у своїй діяльності норми інвестиційного законодавства та/або цікавиться проблемами правового регулювання інвестування в Україні.


Авторське право: автору, редактору, видавцю. -
70грн.
На складе: нет
Код товара: 36613
Год: 2007
Издательство: Фактор
Кол-во страниц: 496
Обложка: Твердая
ISBN: 966-312-547-0

Біржове право. Навчальний посібник.
71грн.
На складе: нет
Код товара: 29891
Автор: Соловйов А. В.
Год: 2010
Издательство: Новий Свiт-2000
Кол-во страниц: 328
ISBN: 978-966-418-119-5

Банківське право України. Навчальний посібник - Гетманцев Д.О
69грн.
На складе: нет
Код товара: 23881
Автор: Гетманцев Д.О
Год: 2007
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 360
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-551-3
Висвітлюються питання банківського права як комплексного правового інституту, розкриває зміст окремих складових підінститутів. Головну увагу приділено фінансово-правовим аспектам банківської діяльності. Навчальний посібник підготовлено у відповідності з основними темами спецкурсу "Банківське законодавство", а також темою "Правове регулювання банківської діяльності" нормативного курсу "Фінансове право", що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних навчальних закладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями правового регулювання банківських установ.

Библиотека юридической компани “Пепеляев, Гольцблат и партнеры”. Комплект из 7 книг
111грн.
На складе: нет
Код товара: 66643e
Год: 2008
Издательство: Альпина Бизнес Букс
В сборниках серии представлены комментарии специалистов по нормам различных отраслей права, которые необходимо знать не только для того, чтобы соблюсти их, но и для того, чтобы не оказаться ущемленным в собственных правах. Кроме того, авторы исследуют ключевые факторы ведения юридического бизнеса и проблемы управления им.

Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення.Моно
108грн.
На складе: нет
Код товара: 28082
Автор: Вавринчук М.П.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 288
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-373-542-9
Особливої актуальності для держави, суспільства у сучасних умовах набув етнополітичний фактор. Зумовлене це насамперед тим, що в кінці двадцятого століття набули безпрецедентної ескалації конфлікти нового типу - етнополітичні, які перетворилися на універсальний феномен і стали ще однією з проблем людства. У монографіі розкриваються суть, форми, способи, методи,принципові особливості забезпечення етнополітичної безпеки в системі національної безпеки України

Етнополітологія. Навчальний посібник - Коршук Р.М.
99грн.
На складе: нет
Код товара: 31902
Автор: Коршук Р.М.
Год: 2011
Издательство: Алерта
Кол-во страниц: 198
Обложка: Твердая
ISBN: 978-617-566-028-7

Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень етнополітології як науки та навчальної дисципліни. Аналізуються особливості етнополітики як складової політичної сфери суспільного життя, її об‘єкти та суб‘єкти, етнополітичні процеси та явища. Розглядаються основні принципи та моделі етнополітики, форми етнополітичної поведінки держави та етнічних спільнот, шляхи захисту прав етнічних меншин. Розкривається сутність та особливості формування національної ідеї центральної засади нації та державотворення. Аналізуються особливості етнополітичних процесів та явищ в сучасній Україні та інших державах. Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться етнополітичною проблемою.


Законные интересы
113грн.
На складе: нет
Код товара: 65169e
Год: 2008
Издательство: Норма
Кол-во страниц: 496
Монография посвящена законным интересам — недостаточно исследованной категории юридической науки. Анализируются специфическая природа законных интересов, их сущность, структура, соотношение с субъективными правами и юридическими обязанностями.

Информационное право. Учебник - Городов О.А.
54грн.
На складе: нет
Код товара: 21123
Автор: Городов О.А.
Год: 2007
Издательство: Велби
Кол-во страниц: 248
Обложка: Твердая
ISBN: 5-482-01373-1
Учебник написан по курсу дисциплины "Информационное право". В систематизированном и сжатом виде освещены все темы курса с учетом новейшего законодательства.Автор раскрывает как общие вопросы о понятии "информация", так и специальные вопросы правовых режимов использования информации и правового регулирования отношений по ее использованию в различных сферах (библиотечное, архивное дело, деятельность средств массовой информации, рекламная сфера, предоставление услуг связи). Особо рассмотрены вопросы правового регулирования отношений в сфере охраны государственной тайны, обеспечения информационной безопасности и ответственности за правонарушения в данной сфере. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов и ВУЗов, а также всех, кто интересуется вопросами регулирования отношений по использованию информации.

Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник
154грн.
На складе: нет
Код товара: 26003
Автор: Вереша Р.В
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 960
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-621-3
Посібник написаний з урахуванням інтеграції системи вищої освіти України в європейський освітній простір, впровадження основних підходів так званого Болонського процесу. Робота включає традиційну для навчального видання характеристику програми навчальної дисципліни кредитно-модульної системи організації навчального процесу, зркрема, структуру програми навчальної дисципліни, словник, зміст курсу, критерії оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою, завдання для самостійної роботи, структуру навчальної дисципліни за модульною системою, а також характеристику таких інститутів кримінального права України, як кримінальна відповідальність та її підстави, поняття злочину та класифікація злочинів, склад злочину, кваліфікація злочинів, більш глибоку та докладну характеристику суб'єктивної сторони складу злочину тощо. Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад'юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться теорією кримінального права

Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник - Селецький С.І.
58грн.
На складе: нет
Код товара: 20175
Автор: Селецький С.І.
Год: 2007
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 504
Обложка: Твердая
ISBN: 966-364-371-4

Мета посібника "Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник" - Селецький С.І. – допомогти студентам опанувати фундаментальну юридичну дисципліну – кримінальне право. Використовуючи посібник, студенти зможуть зосередити свою увагу на основних поняттях Загальної частини Кримінального права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, сформулювати структуру відповідей по кожному з питань, що вивчаються, виносяться на залік, іспит, виконанні письмових робіт.


Медичне право України . Правове забезпечення лікарської таємниці (Монографія) - Стеценко С.Г., Шатковська
54грн.
На складе: нет
Код товара: 32234
Автор: Стеценко С.Г., Шатковська
Год: 2010
Издательство: Атика
Кол-во страниц: 144
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-326-385-4

Митне право України. Навчальний поcібник
110грн.
На складе: нет
Код товара: 28966
Автор: Дьомін Ю.М.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 232
ISBN: 978-966-364-941-2

Розглядаються питання історії, поняття та законодавчої реалізазії митної справи, митного права України як галузі законодавства, суб'єктів та об'єктів митного права, правового регулювання мита, митно-тарифного та нетарифного регулювання, митної політики України, митного оформлення, митних правил та контрабанди. Видання розраховано на наукових і практичних працівників, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації, що готують юристів, економістів, менеджерів, а також широке коло читачів, які цікавляться даною проблематикою.


Нотаріальне право України. Навчальний поcібник
180грн.
На складе: нет
Код товара: 29129
Автор: Дякович М.М.
Год: 2010
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 686
ISBN: 978-966-364-984-9

Навчальних посібник підготовлений з метою формування різного теоретичного досвіду і навчального матеріалу, які б допомогли студентам, стажистам у процесі навчання опанувати основи нотаріальної діяльності, зрозуміти сутність нотаріату, його правову природу та місце у правовій системі України. У п’яти розділах розкриваються загальнотеоретичні питання нотаріального права як галузі права, науки та навчальної дисципліни, деякі важливі питання історії нотаріату, загальні положення про суб’єктів нотаріального права, питання діловодства, архіву і загальні правила вчинення нотаріальних дій. Подане законодавство про нотаріат. Матеріали посібника знадобляться як методичні рекомендації при підготовці до іспитів, написанні курсових і дипломних робіт з нотаріального та цивільного права. Книга розрахована на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, а також буде корисною для нотаріусів, помічників нотаріусів, стажистів, суддів, адвокатів, працівників прокуратури і органів РАЦСу.


НПК митного кодексу України. Науково-практичний посібник - Комзюк А.Т.
206грн.
На складе: нет
Код товара: 26448
Автор: Комзюк А.Т.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 757
ISBN: 978-966-364-660-2
У науково-практичному коментарі містяться розяснення особливостей застосування норм Митного кодексу України станом на січень 2008 року з урахуванням вимог законодавчих та підзаконних правових актів, які регулюють митну справу в Україні. Видання призначене для працівників митних та інших правоохоронних органів України, суддів, адвокатів, митних брокерів, учасників зовнішньоекономічної діяльності, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного та економічного профілю, а також для всіх, хто цікавиться проблемами застосування митного законодавства

О преступлениях и наказаниях
49грн.
На складе: нет
Код товара: 66115e
Автор: Беккариа Ч.
Год: 2008
Издательство: Инфра-М
Кол-во страниц: 184
Книга великого итальянского гуманиста и реформатора уголовного права Чезаре Беккариа перевернула правовое мышление XVIII века и более 200 лет является идеологией построения уголовной политики для всего цивилизованного мира.

Особисті немайнові права
53грн.
На складе: нет
Код товара: 66152e
Автор: Давидова Н.О.
Год: 2008
Издательство: Ін Юре
Кол-во страниц: 160
У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України та зарубіжних країн, судова практика, теоретичні проблеми особистих немайнових прав. Системно викладені поняття та ознаки, система особистих немайнових прав, джерела правового регулювання особистих немайнових правовідносин.

Свобода и закон
250грн.
На складе: нет
Код товара: 65122e
Год: 2008
Издательство: ИРИСЭН
Кол-во страниц: 308
«Свобода и закон» — главное сочинение выдающегося итальянского юриста Бруно Леони, увидевшее свет в 1961 г. В этой книге автор утверждает, что главным препятствием для реализации принципа верховенства права является избыточное законодательство. На основе обзора римского права автор показывает, что, по мнению древних римлян, право представляло собой процесс открытия, а не набор официально принятых приказов.

Торговельне право України. Довідник - Зеркалов Д.В.
65грн.
На складе: нет
Код товара: 21549
Автор: Зеркалов Д.В.
Год: 2007
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 336
Обложка: Твердая
ISBN: 966-373-152-4
У серії книг "Зовнішньоекономічна діяльність", що складається з довідкових і навчальних посібників, систематизовані міжнародні й вітчизняні нормативно-правові документи з різних напрямів зовнішньоекономічної діяльності, приведений їх основний зміст.Розглянуто форми й методи розрахунків у міжнародній торгівлі, дані рекомендації з їх застосування, приведені основні документи Міжнародної торговельної палати з цих питань.Узагальнено досвід безпеки комерційної діяльності, розглянуті права й обов'язки підприємців, а також представників державної влади при здійсненні наглядових функцій.Даний довідник присвячений торговельному праву України. Наведена остання редакція Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".Для фахівців підприємств, організацій, установ, органів виконавчої влади, викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю.

Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)