Кодексы. Законы. КомментарииСортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Альманах кримінального права. Збірник статей. Випуск 1. Навчально-методичний посібник.(тв) - Андрушко П.П.
154грн.
На складе: нет
Код товара: 27621
Автор: Андрушко П.П.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 420
ISBN: 978-966-373-495-8
У представлених статтях аналізуються актуальні питання кримінального права,визначаються шляхи вдосконалення окремих положень Кримінального кодексу України, а також практики його застосування. У збірник увійшли праці співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, визначних науковців інших наукових центрів України. збірник розрахований на наукових працівників, суддів, працівників праохоронних органів, викладачів, аспірантів, ад'юнктів та студентів юридичних навчальних закладів

Державний фінансовий контроль - Іванова І.
54грн.
На складе: нет
Код товара: 31325
Автор: Іванова І.
Год: 2010
Издательство: Академвидав
ISBN: 978-966-8226-93-9

Державний фінансовий контроль у кожній країні є одним із найважливіших чинників гарантування економічної безпеки держави. Висока актуальність його і в Україні, де в останні роки відбувається переосмислення теоретичних, правових засад, змінюється практика. Наукове обґрунтування поліпшення системи державного фінансового контролю містить пропонована монографія. У ній розкрито теоретико-методологічні основи та особливості його в Україні, методику оцінювання стану фінансово-бюджетної дисципліни і способи підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу, визначено пріоритети і шляхи оптимізації механізмів контролю за фінансами як інструмента підвищення ефективності управління державою. Прислужиться спеціалістам у сфері фінансів, національної безпеки, науковцям, студентам економічних спеціальностей.

Зміст

1. Теоретико-методологічні засади державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки держави 1.1. Сутність державного фінансового контролю, його роль і місце у забезпеченні економічної безпеки держави 1.2. Основні види, форми і методи державного фінансового контролю 1.3. Сучасні моделі системи державного фінансового контролю в країнах Європейського Союзу

2. ОсобливостІ формуваннz державного іконтролю в Україні 2.1. Стан правового забезпечення державного фінансового контролю 2.2. Організаційно-функціональна структура системи державного фінансового контролю 2.3. Стан фінансово-бюджетної дисципліни як критерій економічної безпеки держави 2.4. Відповідальність учасників бюджетного процесу

3. СтратегІЯ розвитку державного фінансового контролю в Україні 3.1. Стан і проблеми розвитку системи державного фінансового контролю в Україні 3.2. Пріоритети розвитку державного фінансового контролю у контексті забезпечення економічної безпеки 3.3. Шляхи підвищення ефективності державного фінансового контролю Забезпечення дієвостІ державного фінансового контролю в Україні Література


Державний фінансовий контроль. Навчальний посібник
152грн.
На складе: нет
Код товара: 28436
Автор: Гуцаленко Л.В.
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 384
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-877-4

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм.

Посібник Державний фінансовий контроль. Навчальний посібник - Гуцаленко Л.В. розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Державний фінансовий контроль. Навчальний посібник - Гуцаленко Л.В.
126грн.
На складе: нет
Код товара: 31112

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, працівників ДКРС, ДПА, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


Державний фінансовий контроль. Теоретичні положення й нормативно-правові акти - Бодюк А.В.
176грн.
На складе: нет
Код товара: 29971
Автор: Бодюк А.В.
Год: 2010
Издательство: Кондор
Кол-во страниц: 538
ISBN: 978-966-3512-58-7

Договори в господарській діяльності . - Роїна О.М.
171грн.
На складе: нет
Код товара: 27515
Автор: Роїна О.М.
Год: 2009
Издательство: КНТ
ISBN: 978-966-373-491-0

У посібнику "Договори в господарській діяльності" - Роїна О.М. представлені зразки найбільш поширених договорів, що використовуються у господарській діяльності суб'єктами господарювання різних форм власності. Наведано істотні умови договорів, а також порядок укладання, зміни та припинення договірних відносин. Третє видання доповнене новими договорами в розділах: Купівля-продаж, Енергопостачання, Оренда майна та Підряд. Розрахований на юрисконсультантів, адвокатів, нотаріусів, службових осіб підприємств і громадян-підприємців, які здійснюють господарську діяльність юридичного та економічного спрямування.


Закон України "Про третейські суди": науково-практичний коментар. Науково-практичний посібник - Білоусов Ю.В.
120грн.
На складе: нет
Код товара: 27332
Автор: Білоусов Ю.В.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 432
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-752-4
Видання є одним з перших науково-практичних коментарів до Закону України "Про третейські суди". У коментарі здійснено аналіз норм законодавства, які регулюють організацію та діяльність третейських судів в Україні. Коментар написаний на основі чинного законодавства, а також із застосуванням низки наукових робіт у галузі регулювання третейського судочинства. У книзі відображені основні ідеї та концепції, покладені в основу нового Закону, широко використана практика третейського розгляду спорів, у порівняльному аспекті врахований досвід правового регулювання міжнародних комерційних арбітражів та особливості їх діяльності. Видання орієнтовано на широке коло наукових і практичних фахівців у галузі третейського розгляду спорів

Законодавство про банкрутство. Збiрник нормативних матерiалiв i статей - Бiрюков О.
70грн.
На складе: нет
Код товара: 8905
Автор: Бiрюков О.
Год: 2003
Издательство: Юстiнiан

Законодавство України про місцеве самоврядування: збірник офіційних текстів законів. 01.04.2011
50грн.
На складе: нет
Код товара: 31669
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 200
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0170-7

У збірнику подано офіційні тексти Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні ", "Про статус депутатів місцевих рад ", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про асоціації органів місцевого самоврядування ", "Про органи самоорганізації населення", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про місцеві державні адміністрації", "Про звернення громадян", а також ратифікований Верховною Радою України текст Європейської хартії місцевого самоврядування.


Законодавство України про приватизацію. Станом на 15.06.2012р. - Руснак Юрій
101грн.
На складе: нет
Код товара: 36217
Автор: Руснак Юрій
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 374
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-037-8

Законодавство України про соціальний захист. Станом на 16.07.2012р. - Руснак Юрій
127грн.
На складе: нет
Код товара: 36193
Автор: Руснак Юрій
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 352
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-022-4

Коментар законодавства про Світову організацію торгівлю
325грн.
На складе: нет
Код товара: 32820
Автор: Крупчан О.Д.
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 488
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-370-153-0

Крупчан Олександр Дмитрович - завідувач кафедри конституційного та адміністративного права КНЕУ, один з засновників Української федерації вчених, головний редактор збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво», нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ... і автор "Коментаря законодавства про Світову організацію торгівлю"

Новий світовий торговельний устрій, який сформовано у рамках Світової організації торгівлі, породив цілу низку нових правових норм, які, у зв’язку із набуттям Україною повноправного членства в цій організації, автоматично стали невід’ємною частиною національного законодавства України. Новій термінології, яка органічно входить у сучасний український економіко-правовий лексикон, а також основним засадам організації і діяльності Світової організації торгівлі й присвячена ця книга. Представлений у книзі глосарій дає ґрунтовні роз’яснення змісту понять, термінів та абревіатур, які використовуються у рамках світової торговельної процедури. Видання містить тексти основних установчих актів СОТ та ключових документів, які визначають статус України у цій організації. Книга розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів юридичного та економічного напрямків, працівників органів державної влади, посадових осіб, підприємців, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а також широкий читацький загал, що цікавиться глобальним економічним розвитком та світовим господарством і місцем України в ньому.


Коммерческий кодекс Франции
509грн.
На складе: нет
Код товара: 66156e
Автор: Захватаева В.
Год: 2008
Издательство: Волтерс Клувер
Кол-во страниц: 1272
Впервые публикуется перевод на русский язык действующего Коммерческого кодекса Франции, регулирующего весь спектр торговых, профессиональных, корпоративных, производственно-экономических и иных деловых правоотношений, с учетом применяющихся положений права Европейского союза.

Настольная книга поставщика.
175грн.
На складе: нет
Код товара: 23515
Автор: Теодорович Р. В.
Год: 2007
Издательство: Издательство Гревцова
Кол-во страниц: 224
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-985-6826-21-7
Издание в краткой форме освещает практические аспекты заключения и исполнения договоров поставки и мены - основных договоров в оптовой торговле. Пособие подготовлено на основе действующего законодательства и материалов судебной практики Республики Беларусь и Российской Федерации. Книга предназначена для предпринимателей-оптовиков, а также для руководителей и менеджеров по продажам торговых компаний, будет полезна для начинающих предпринимателей во всех сферах деятельности.

НПК бюджетного кодексу України. Навчально-методичний посібник
270грн.
На складе: нет
Код товара: 30881
Автор: Азаров М.Я.
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 480
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0130-1

У науково-практичному коментарі подано аналіз статей нової редакції Бюджетного кодексу України, норми якого регулюють як матеріальні, так і процесуальні відносини в галузі державного бюджету України та місцевих бюджетів усіх рівнів.


НПК господарського кодексу України. - Коссак В.М.
288грн.
На складе: нет
Код товара: 30882
Автор: Коссак В.М.
Год: 2010
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 672
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-011-132-5

В Коментарі "НПК господарського кодексу України. " - Коссак В.М. докладно проаналізовано всі статті Господарського кодексу України. Нормативний матеріал подається станом на 27 серпня 2010 р. Аналізуються також відповідні положення Цивільного кодексу України, інших законодавчих та підзаконних нормативних актів. Цей коментар буде корисним для суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться питаннями застосування господарського законодавства України.


НПК кримінально-процесуального кодексу України. Науково-практичний посібник - Матвійчук В.К.
171грн.
На складе: нет
Код товара: 31116
Автор: Матвійчук В.К.
Год: 2010
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 460
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-373-575-7

Парламентське право України. Академічний курс.
180грн.
На складе: нет
Код товара: 30886
Автор: Теліпко В. Е.
Год: 2010
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 664
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0015-9

"Парламентське право України. Академічний курс. Підручник." Теліпко В.Е.

Це видання є першим повноцінним, цілісним і систематизованим збірником навчально-методичного матеріалу, в якому розкриваються основні аспекти парламентаризму і роль законодавчої влади у функціонуванні державного механізму. В книзі сформульовано основні інститути і теорію парламентського права. На основі порівняльного аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду узагальненої парламентської практики в підручнику викладається хронологія зародження і розвитку інститутів представницької влади, історія становлення і утвердження ідей парламентаризму, що були покладені в основу сучасної доктрини парламентського права, окреслюється місце і роль сучасного парламенту в механізмі поділу державної влади. В підручнику детально розкриваються питання теорії функцій і повноважень парламенту, розглядаються основні типи і моделі сучасних парламентів, їх структура та внутрішня організація. З урахуванням чинного законодавства і практики його застосування подається характеристика основних аспетів організації і діяльності Верховної Ради України, її спеціальних і допоміжних органів, а також організації діяльності народних депутатів України, особливостей їх правового статусу та відповідальності. Окрему увагу приділено законодавчому процесу і парламентським процедурам, взаємодії парламенту з урядом і главою держави, інституту парламентського розслідування і парламентського контролю, міжнародній діяльності парламенту та організації міжнародного міжпарламентського співробітництва. В процесі підготовки книги автором використано солідний науковий доробок і практичний досвід існування парламентаризму в багатьох зарубіжних країнах, зроблено спробу розглянути весь спектр проблем,пов’язаних з практичною діяльністю парламенту, який виступає основним гарантом демократичного устрою держави в сучасному політичному світі. Підручник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, посадових і службових осіб органів державної влади, а також усіх, хто цікавиться проблематикою парламентського права і нормативно-правового регулювання конституційно-правових відносин.


Податковий кодекс України 10.05.2011 (тв. обл)
90грн.
На складе: нет
Код товара: 31772
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 488
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0179-0

Податковий кодекс України — закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. У цьому кодексі визначається: - вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування - платників податків та зборів, їх права та обов'язки - компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю - відповідальність за порушення податкового законодавства

Податковий кодекс України має реєстраційний № 2755-VІ від 2 грудня 2010 року. Кодекс набрав чинності з 1 січня 2011, однак деякі статті наберуть чинності пізніше, аж до 1 січня 2015 року.


Податковий кодекс України. (мяг.) 10.12.10
72грн.
На складе: нет
Код товара: 31539
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 584
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0178-3

Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)