Общие вопросыСортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Історія вчень про державу та право. Навчальний посібник.
86грн.
На складе: нет
Код товара: 28665
Автор: Кормич І.А
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 312
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-901-6
У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес виникнення, розвитку. становлення. Розглянуто такі періоди, як стародавній світ (або античний); середні віки; Новий та Новітній часи. Окремо висвітлено розвиток політико-правових вчень України. Аналіз вчень про державу і право мас допомогти студентам усвідомити процес формування та динаміку цінностей права і держави на різних історичних етапах, ознайомити з історичними коріннями політико-правових ідей. Для студентів вищих навчальних закладів: юристів, політологів, істориків та всіх, хто цікавиться проблемами держави і права.

Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник - Бостан Л.М.
188грн.
На складе: нет
Код товара: 27333
Автор: Бостан Л.М.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 736
ISBN: 978-966-364-713-5
Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опублікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначався для забезпечення навчання з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" у вищих закладах юридичної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів з урахуванням звязків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед з теорією держави і права; застосування нових підходів до періодизації історичного процесу державо- і правотворення в заруюіжних країнах і т.п

Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник. - Хома Н.М
95грн.
На складе: нет
Код товара: 29899
Автор: Хома Н.М
Год: 2008
Издательство: Новий Свiт-2000
Кол-во страниц: 460
ISBN: 978-966-7827-17-8


Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.Навчальний поcібник
152грн.
На складе: нет
Код товара: 34818
Автор: Ковальчук Костянтин
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 326
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-019-4

У навчальному посібнику "Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.Навчальний поcібник" - Ковальчук К.Ф. висвітлені сутність та взаємозв’язки основних наукових категорій економічного аналізу в умовах трансформації економіки до ринкових умов. Визначені особливості економічного аналізу на металургійному підприємстві. Наведені організація аналітичної роботи та її інформаційне забезпечення. Розкриті склад і етапи комплексного економічного аналізу, методики управлінського та фінансового аналізу діяльності металургійного підприємства, особливості аналізу в комерційних установах. Наочність викладеного теоретичного матеріалу дисципліни забезпечена використанням аналітичних таблиць і графічного методу. Наведені завдання для самоконтролю у вигляді тестових завдань закритого та відкритого типів і виробничих ситуаційних розрахункових задач. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців, економістів-практиків, керівників виробничих підприємств.


Большой юридический словарь (3-е изд.)
142грн.
На складе: нет
Код товара: 71092e
Автор: Сухарев А.
Год: 2008
Издательство: Инфра-М
Кол-во страниц: 858
Обложка: Твердая
Однотомный Большой юридический словарь содержит определения более 7000 терминов и выражений, известных юридической науке и законодательной практике. В книге представлены все основные отрасли российского, международного и зарубежного права, а также теоретические и прикладные юридические дисциплины (история государства и права, криминология, криминалистика, судебная медицина). Статьи Словаря расположены в алфавитном порядке и содержат в необходимых случаях ссылки на конкретные нормативно-правовые акты.

Визуальный самоучитель работы на компьютере
188грн.
На складе: нет
Код товара: 34493
Автор: Знаменский Алексей
Год: 2012
Издательство: Эксмо
Кол-во страниц: 192
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-5-699-53095-3
"Визуальный самоучитель работы на компьютере" (автор Знаменский А.Г.) – это книга, обучающая компьютерной грамоте. Самоучитель дает возможность изучать материал последовательно. Вы можете пользоваться книгой, как справочником и находить ответы на конкретные вопросы при осваивании различных операций. "Визуальный самоучитель работы на компьютере" дает возможность легко освоить работу на компьютере. Каждое действие детально описано и показано на рисунках. Действие легко выполнить в соответствии с изображением. Трудно представить нашу жизнь без компьютера. Просмотр фильмов, прослушивание музыки, поиск информации, переписка по электронной почте, совместная работа с документами, общение в skype и gmail - все это удобно и просто, если вы уверенно пользуетесь компьютером. Читайте книгу и параллельно отрабатывайте все действия на компьютере и очень скоро вы станете уверенным пользователем.

Господарське право України Навчальний посібник.
219грн.
На складе: нет
Код товара: 33826
Автор: Несинова С.В.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 564
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0274-2

У навчальному посібнику "Господарське право України Навчальний посібник." - Несинова С.В. розглянуто теоретико-правові засади та умови здійснення господарської діяльності в Україні, роль держави та місцевого самоврядування щодо правової регламентації господарської діяльності, правове становище суб’єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів господарювання та спеціальних режимів господарювання, особливості відповідальності та захисту прав суб’єктів господарювання. Наведено питання для самостійного опрацювання матеріалу і тестові завдання для перевірки засвоєних знань студента. Посібник може бути використаний як базовий навчальний посібник для студентів юридичних та економічних ВНЗ, що вивчають дисципліну "Господарське право", а також буде корисним керівникам підприємств, бухгалтерам, юристампрактикам у сфері господарської діяльності.


Господарське право України. Для підготовки до іспитів. Навчальний поcібник
84грн.
На складе: нет
Код товара: 37572
Автор: Тетарчук І.В.
Год: 2014
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 208
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0457-9

Господарське процесуальне право України. Для підготовки до іспитів. Навчальний поcібник
84грн.
На складе: нет
Код товара: 37567
Автор: Тетарчук І.В.
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 208
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0454-8

Ділова кар'єра.
152грн.
На складе: нет
Код товара: 32796
Автор: Дахно І.І.
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0227-8

У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар’єри на всіх її етапах, розпочинаючи з перших трудових кроків і закінчуючи виходом на пенсію. Книга є своєрідним мінімумом знань, необхідних для правильної побудови стратегії і тактики службової кар’єри. Створена на основі власного досвіду автора, а також передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, висвітленого у різних засобах масової інформації. Книга може використовуватися при вивченні, наприклад, таких дисциплін як «Управління персоналом», «Трудове право», «Етика ділового спілкування» тощо. Науково-популярна форма викладу матеріалу спрямована на розширення читацького загалу. Книга буде у нагоді всім читачам, які хочуть правильно працювати і добре заробляти у непростих умовах ХХІ століття.


Договори в господарській діяльності. Практичний посібник - Лівшиц Д.М.
93грн.
На складе: нет
Код товара: 37571
Автор: Лівшиц Д.М.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 202
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0456-2

Зразки документів у господарському процесі (на 02.04.2012).
304грн.
На складе: нет
Код товара: 36171
Автор: Деледивки Сергій
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 704
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0361-9

Цей науково-практичний посібник "Зразки документів у господарському процесі." - Деледивки С.Г. містить основні процесуальні й договірні документи, що слугують складовою механізму практичної роботи юриста по застосуванню норм господарського і господарсько-процесуального права. Ці документи є не тільки і не стільки зразковими чи типовими прикладами для складання договорів, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, скільки прикладами правових позицій в застосуванні відповідних норм господарського законодавства на практиці. Даний науково-практичний посібник стане у нагоді адвокатам, суддям, корпоративним юристам, іншим фахівцям у галузі права, а також студентам і викладачам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають/викладають курси господарського і господарсько-процесуального права.


Кримінальний процес. Вид.2. Україна, ФРН, Франція, Англія, США. Навчальний посібник - Молдован А.В.
117грн.
На складе: нет
Код товара: 29804
Автор: Молдован А.В.
Год: 2010
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 352
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-929-0

Кримінальний процес. Вид.2. Україна, ФРН, Франція, Англія, США. Навчальний посібник - Молдован А.В. Розглядаються питання основ кримінально процесуального права п’яти країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія, США). На основі чинного законодавства за значених країн висвітлюються положення доказового права, порушення криміналь ного переслідування і розслідування кримінальних справ, провадження в криміналь них справах у судах першої інстанції, перегляду судових рішень.


Мала" судова реформа в Україні:необхідність,сутність,проблеми та перспективи:Навчальний посібник - Бойко В.Ф.
63грн.
На складе: нет
Код товара: 9353
Автор: Бойко В.Ф.
Год: 2002
Издательство: Мауп
Кол-во страниц: 70
Цей посібник - одна з перших праць, опублікованих в Україні, в якій розглядаються історія бюджетної системи України та інших країн світу (Давня Греція, Рим, Франція, США, Велика Британія) з часів зародження бюджетних відносин до сучасності, механізм функціонування органів управління та нормативна база бюджетної системи. Посібник підготовлено згідно з бюджетним законодавством, у тому числі Бюджетним кодексом України, на 1 липня 2003 р. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання. Як додаток до книги подається словник офіційних термінів, що вживаються у нормативних актах, які регламентують функціонування бюджетної системи України. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів економічних, юридичних та історичних спеціальностей. Посібник може бути використаний при вивченні навчальних дисциплін "Бюджетна система", "Бюджетний менеджмент", "Економічна історія", "Історія фінансів", "Фінанси", "Гроші та кредит", "Податкова справа". Книга буде корисною також аспірантам, державним службовцям, народним депутатам усіх рівнів, усім, хто цікавиться бюджетною проблематикою.

Министерства и ведомства
66грн.
На складе: нет
Код товара: 64714e
Автор: Козырин А.Н., Глушко Е.К.
Год: 2008
Издательство: Норма
Кол-во страниц: 256
Авторы учебного пособия - известные российские ученые, специализирующиеся в области государственного управления, конституционного и административного права, политических систем. В книге с помощью сравнительного подхода рассматриваются особенности деятельности министерств и ведомств России и других стран, место этих органов в механизме исполнительной власти, организационно-правовые основы их деятельности и т. д.

Мова у професії юриста. Вид.2. Підручник - Кацавець Р.С.
65грн.
На складе: нет
Код товара: 23885
Автор: Кацавець Р.С.
Год: 2007
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 320
ISBN: 978-966-364-541-4
У підручнику висвітлюється теоретичний і практичний матеріал під кутом вимог, які ставлять вищі навчальні заклади до мовної підготовки майбутніх правників. Підручник написаний відповідно до програми чинного курсу. Він складається із п'яти розділів, котрі гармонійно пов'язані між собою. Вони орієнтують, зокрема, на: особливості усної і писемної мови; норми українського правопису; роль мови в оформленні думки; засоби творення мелодики мови; комунікативні якості мовлення; невербальні форми інформування; основні види красномовства; тонкощі ораторського мистецтва; спілкування із судовою аудиторією; складання промов та прооцесуальних документів. Система подачі матералу підпорядкована принципу виділення основного й необхідного, переведення його у міцні знання й навички. Для студентів вищих навчальних закладів. Також для викладачів, аспірантів та широкого загалу читачів

Муніципальне право України. Підручник.
162грн.
На складе: нет
Код товара: 28667
Автор: Баймуратов М.О.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 720
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-897-2
У підручнику здійснюється ознайомлення з історією становлення та розвитку муніципального права в Україні. Розкриваються зміст, сутність, правова природа, характерні ознаки місцевого самоврядування. Відображено проблемні аспекти муніципального права України, зокрема гакі, то стосуються становлення власної компетенції місцевого самоврядування, імплементації міжнародних стандартів локальної демократії в національне законодавство, розвитку муніципального процесу тощо. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та усіх, кого цікавить муніципальна проблематика.

Настільна книга судді в господарському процесі. - Лівшиц Д.М.
152грн.
На складе: нет
Код товара: 37623
Автор: Лівшиц Д.М.
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 480
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0466-1

НПК господарського процесуального кодексу України. Станом на 03.09.12р.
270грн.
На складе: нет
Код товара: 36358
Автор: Мельник П.В.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 364
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0398-5

У "НПК господарського процесуального кодексу України. Станом на 03.09.12р." - Мельник П.В. подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього у зв’язку з прийняттям нового Закону «Про судоустрій і статус суддів». Мета коментаря – дати чітке системне уявлення про господарський процес як врегульовану нормами господарського процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних господарських процесуальних прав, обов'язків і господарських процесуальних дій суду, органу державного виконання та учасників процесу з їх реалізації.


Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в Україні та країнах СНД. Практичний посібник. - Кириченко О.В.
86грн.
На складе: нет
Код товара: 27340
Автор: Кириченко О.В.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 464
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-710-4
збірнику представлені закони України та країн СНД про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю. Видання призначене для курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів та аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників правоохоронних органів

Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)