ЮРИДИЧЕСКАЯ КНИГА
ЮРИДИЧЕСКАЯ КНИГА
 


Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Законодательство императрицы Елизаветы Петровны
249грн.
На складе: нет
Код товара: 68108e
Автор: Томсинов В.А.
Год: 2009
Издательство: Зерцало
Кол-во страниц: 288
Очередной том серии "Русское юридическое наследие" содержит полные тексты наиболее значимых и интересных законодательных актов российской императрицы Елизаветы Петровны, правившей с 25 ноября 1741 года до 25 декабря 1761 года. В основу публикации положено первое "Полное собрание законов Российской империи"

Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинст
81грн.
На складе: нет
Код товара: 28488
Автор: Федорчук Н.Б.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 192
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-861-3

У монографії автори зупинилися на основних механізмах, як процесуальних, так і позапроцесуальних, захисту прав потерпілих від злочину у англо-американській правовій системі на прикладі Великобританії та США. Зокрема, проаналізовано види прав потерпілих та основні тенденції у розумінні ролі потерпілих у Великобританії та США.В роботі детально досліджено механізм судових наказів про відшкодування та проведено порівняння з чинними механізмами в Україні. Значна увага присвячена інституту державної компенсації завданої злочином шкоди, а також ролі потерпілого у відновному судочинстві. За підсумками розгляду цих питань розглянуто перспективи розвитку тих чи інших правових інститутів в Україні та запропоновано відповідні найоптимальніші механізми


Захист прав споживачів. Навчальний посібник - Дудла І.О.
69грн.
На складе: нет
Код товара: 21447
Автор: Дудла І.О.
Год: 2007
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 448
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-430-1
Роглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продожу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів. Детально описано основні законодавчі та нормативні акти, що регулюють захист прав споживачів в Україні. На конкретних прикладах автор роз'яснює як споживачеві захистити свої права. Наведено питання для самоконтролю, тести, проблемні ситуації та іх вирішення. Для студентів спеціальностей "Товарознавство та комерційна діяльність","Товарознавство та експертиза в митній справі", а також для кожного споживача продовольчих і непродовольчих товарів.

Земельне законодавство України. Станом на 03.09.2012р. -
101грн.
На складе: нет
Код товара: 36182
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 384
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-024-8

Земельне право. Навчальний посібник
69грн.
На складе: нет
Код товара: 27174
Автор: Корнєєв Ю.В
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 240
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-364-767-8
Навчальний посібник з предмету "Земельне право" підготовлений на основі тематичного плану і навчальної програми курсу "Земельне право" та містить: програму курсу; розділи відповідно до тематики навчальної програми; перелік питань для самоконтролю і підготовки до практичних (семінарських) занять після кожної теми; тестові завдання для заліку; перелік питань, що виносяться на залік; ситуативні задачі; методичні рекомендації та завдання для домашньої контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; словник - перелік основних понять земельно-правових відносин, список використаних джерел. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів що займаються вивченням питань земельного права, а також усіх бажаючих що зацікавлені в питаннях регулювання земельно-правових відносин

Земля и другие природные ресурсы. Правовые проблемы использования и защиты. Сб-к статей
53грн.
На складе: нет
Код товара: 64816e
Автор: ред. Гольцблат А.
Год: 2008
Издательство: Альпина Бизнес Букс
Кол-во страниц: 123
В отсутствие стройной системы земельного законодательства, реальных гарантий прав землевладельцев и арендаторов земельный вопрос всегда будет актуален. Каковы варианты оформления земельных отношений, механизмы изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, динамика законодательства, учитываются ли в нем требования современной экономики?

Зміни та доповнення до кодексу України про адміністративні правовопорушення 2008-2009 рр. Науково-пр
54грн.
На складе: нет
Код товара: 28964
Автор: Іншин Н.І.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 164
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-364-952-8

У Коментарі змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі аналізу новітнього законодавства здійснено порівняльний аналіз попередньої і чинної редакції вказаного Кодексу та висвітлено його принципово нові положення. Видання "Зміни та доповнення до кодексу України про адміністративні правовопорушення 2008-2009 рр. Науково-практичний посібник" - Іншин Н.І. буде корисним для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних та інших державних органів, юристів, які працюють на підприємствах, в організаціях, установах, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, водіїв транспортних засобів, професійних учасників ринку цінних паперів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами застосування законодавства України про адміністративні правопорушення.


Зразки документів у господарському процесі (на 02.04.2012).
304грн.
На складе: нет
Код товара: 36171
Автор: Деледивки Сергій
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 704
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0361-9

Цей науково-практичний посібник "Зразки документів у господарському процесі." - Деледивки С.Г. містить основні процесуальні й договірні документи, що слугують складовою механізму практичної роботи юриста по застосуванню норм господарського і господарсько-процесуального права. Ці документи є не тільки і не стільки зразковими чи типовими прикладами для складання договорів, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, скільки прикладами правових позицій в застосуванні відповідних норм господарського законодавства на практиці. Даний науково-практичний посібник стане у нагоді адвокатам, суддям, корпоративним юристам, іншим фахівцям у галузі права, а також студентам і викладачам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають/викладають курси господарського і господарсько-процесуального права.


Зразки документів у кримінальному процесі - Богданюк Олена
253грн.
На складе: нет
Код товара: 35175
Автор: Богданюк Олена
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 512
Обложка: Твердая
ISBN: 978-617-673-028-6

Даний науково-практичний посібник містить типові зразки основних процесуальних документів, що складаються під час досудового провадження у кримінальних справах, а також подаються до суду в ході судового розгляду кримінальних справ на різних стадіях кримінального судочинства. Цей науково-практичний посібник "Зразки документів у кримінальному процесі" - Богданюк О.А. стане у нагоді працівникам правоохоронних органів, адвокатам, студентам і викладачам юридичних вищих навчальних закладів тощо.


Зразки процесуальних документів кримінального провадження. Практичний посібник - Григоренко А.В.
152грн.
На складе: нет
Код товара: 37578
Автор: Григоренко А.В.
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 332
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0463-0

Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности. - Дахно І.І.
127грн.
На складе: нет
Код товара: 36562
Автор: Дахно І.І.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 280
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0356-5

В книге "Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности." - Дахно І.І. в научно-популярной форме и с юмором рассматриваются сложные аспекты охраны и защиты интеллектуальной собственности в США. Освещается богатый опыт, накопленный американцами, в правовой охране и защите практически всех объектов интеллектуальной собственности. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности имеет толкования 440 понятий. Они отсутствуют в двух предыдущих словарях автора (1997 г. и 2007 г.), которые охватили 1996 понятий. Книга предназначена для студентов юридических факультетов, практикующих юристов, творцов различных объектов интеллектуальной собственности и всех тех, кто интересуется наукой и техникой США, а также английским языком.


Интеллектуальная собственность. Объекты, право, бухучет, контроль, ответственность, налогообложение
40грн.
На складе: нет
Код товара: 66393e
Автор: Иванченко А., Свириденко А., Самило Н.
Год: 2008
Издательство: Фактор
Кол-во страниц: 256
Сегодня вряд ли найдется субъект хозяйствования, который в своей деятельности так или иначе не задействовал бы объекты интеллектуальной собственности. Если ваше предприятие занимается созданием или распространением книг, компьютерных программ, аудио- или видеодисков, делает ставку на применение новых технологий, использует раскрученное имя и ему нужен свой веб-сайт, то эта книга лдя Вас!

Информационное право. Учебник - Городов О.А.
54грн.
На складе: нет
Код товара: 21123
Автор: Городов О.А.
Год: 2007
Издательство: Велби
Кол-во страниц: 248
Обложка: Твердая
ISBN: 5-482-01373-1
Учебник написан по курсу дисциплины "Информационное право". В систематизированном и сжатом виде освещены все темы курса с учетом новейшего законодательства.Автор раскрывает как общие вопросы о понятии "информация", так и специальные вопросы правовых режимов использования информации и правового регулирования отношений по ее использованию в различных сферах (библиотечное, архивное дело, деятельность средств массовой информации, рекламная сфера, предоставление услуг связи). Особо рассмотрены вопросы правового регулирования отношений в сфере охраны государственной тайны, обеспечения информационной безопасности и ответственности за правонарушения в данной сфере. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов и ВУЗов, а также всех, кто интересуется вопросами регулирования отношений по использованию информации.

История политических и правовых учений (3-е изд., доп.)
198грн.
На складе: нет
Код товара: 67453e
Автор: Лейст О.Э.
Год: 2009
Издательство: Зерцало
Кол-во страниц: 584
В учебнике изложены основные политические и правовые учения Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени в полном соответствии с программой и методическими требованиями, предъявляемыми к ВУЗовским учебникам.


Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт
132грн.
На складе: нет
Код товара: 65522e
Автор: Пирогова В.В.
Год: 2008
Издательство: Статут
Кол-во страниц: 155
В книге рассматривается такой аспект исключительных прав, как ограничение прав, именуемое "исчерпание". Доктрина исчерпания направлена на обеспечение свободного товарооборота и развития добросовестной конкуренции.

Коментар до конституційних змін. Навчальний посібник - Рудик П.А.
126грн.
На складе: нет
Код товара: 28965
Автор: Рудик П.А.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 304

З позицій сучасного конституціоналізму, досягнень конституційного права України та зарубіжних країн розкривається зміст конституційних положень про внесення змін до Основного Закону держави, процес спроби внесення таких змін за період після прийняття Конституції України в 1996 р. дотепер. Центральне місце в навчальному посібнику "Коментар до конституційних змін. Навчальний посібник" - Рудик П.А. відводиться аналізу змін і доповнень до Конституції України відповідно до Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV, досліджується трансформація конституційного статусу вищих органів державної влади. Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 2006 року, а також найновіші документи, що стосуються конституційних змін, станом на 1 липня 2009 року. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів освіти, учителів й учнів середніх навчальних закладів усіх типів, а також всіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми конституційного права України у контексті Основного Закону держави в новій редакції 2006 року.


Коментар до конституційних змін. Навчальний посібник - Рудик П.А.
60грн.
На складе: нет
Код товара: 24173
Автор: Рудик П.А.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 220
ISBN: 978-966-364-558-2
У навчальному посібнику на основі сучасних досягнень конституційного права України та зарубіжних країн аналізуються внесені зміни і доповнення до Основного Закону держави відповідно до Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV. Наведено також офіційний текст нової редакції Конституції України. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, учителів й учнів середніх навчальних закладів усіх типів, а також всіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми конституційного права України у контексті нової редакції Основного Закону держави

Коментар законодавства про Світову організацію торгівлю
325грн.
На складе: нет
Код товара: 32820
Автор: Крупчан О.Д.
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 488
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-370-153-0

Крупчан Олександр Дмитрович - завідувач кафедри конституційного та адміністративного права КНЕУ, один з засновників Української федерації вчених, головний редактор збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво», нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ... і автор "Коментаря законодавства про Світову організацію торгівлю"

Новий світовий торговельний устрій, який сформовано у рамках Світової організації торгівлі, породив цілу низку нових правових норм, які, у зв’язку із набуттям Україною повноправного членства в цій організації, автоматично стали невід’ємною частиною національного законодавства України. Новій термінології, яка органічно входить у сучасний український економіко-правовий лексикон, а також основним засадам організації і діяльності Світової організації торгівлі й присвячена ця книга. Представлений у книзі глосарій дає ґрунтовні роз’яснення змісту понять, термінів та абревіатур, які використовуються у рамках світової торговельної процедури. Видання містить тексти основних установчих актів СОТ та ключових документів, які визначають статус України у цій організації. Книга розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів юридичного та економічного напрямків, працівників органів державної влади, посадових осіб, підприємців, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, а також широкий читацький загал, що цікавиться глобальним економічним розвитком та світовим господарством і місцем України в ньому.


Коммерческий кодекс Франции
509грн.
На складе: нет
Код товара: 66156e
Автор: Захватаева В.
Год: 2008
Издательство: Волтерс Клувер
Кол-во страниц: 1272
Впервые публикуется перевод на русский язык действующего Коммерческого кодекса Франции, регулирующего весь спектр торговых, профессиональных, корпоративных, производственно-экономических и иных деловых правоотношений, с учетом применяющихся положений права Европейского союза.

Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Навчальний посібник рекомендовано МО
135грн.
На складе: нет
Код товара: 36142
Автор: Молдован В.В.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 206
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-039-2

У навчальному посібнику "Конституційні права, свободи та обов*язки людини і громадянина. Навчальний посібник рекомендовано МО" - Молдован В.В. надається характеристика основним конституційним правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина, висвітлюються гарантії конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Значну увагу приділено аналізу рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, що сприятиме модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог.


Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)