Авторское право. Интеллектуальная собственностьСортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Інтелектуальна власність. Навчальний поcібник - Потєхіна В.
75грн.
На складе: нет
Код товара: 26445
Автор: Потєхіна В.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 414
ISBN: 978-966-364-672-5
"Інтелектуальна власність. Навчальний посібник." Потєхіна В. У навчальному посібнику "Інтелектуальна власність" висвітлюються економіко-правові аспекти інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Вирізняльною особливістю книги є комплексний економіко-правовий підхід до проблем інтелектуальної власності. Посібник містить інформацію про зміст вітчизняних книг з інтелектуальної власності та словник офіційної термінології України у цій сфері, а також текст угоди ТРІПС.

Навчальний посібник може використовуватися у ВУЗах під час вивчення дисциплін "Інтелектуальна власність", "Право інтелектуальної власності", "Міжнародна економіка", "Міжнародне право", "Міжнародне економічне право", "Міжнародне приватне право" тощо. Для студентів, підприємців, правників, науковців, творчих працівників та інших


Інтелектуальна власність. Підручник. 2-ге вид.
94грн.
На складе: нет
Код товара: 27008
Автор: Базилевич Віктор
Год: 2008
Издательство: Знання
Кол-во страниц: 431
ISBN: 978-966-346-486-2

Мета пропонованого підручника — комплексний аналіз інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства, висвітлення її наукового змісту, генетичних зв’язків та закономірностей розвитку як явища суспільного життя. Підручник "Інтелектуальна власність. Підручник. 2-ге вид. " - Базилевич В.Д. характеризується лаконічним викладом матеріалу, інформаційною та змістовою насиченістю. Глибокому засвоєнню курсу сприятимуть навчальні тренінги, до складу яких входять контрольні запитання та завдання, перелік основних термінів і понять, рекомендована література. У додатках наведено правові акти чинного законодавства України, найважливіші міжнародні конвенції та угоди щодо інтелектуальної власності, сучасні статистичні матеріали.

Для студентів економічних та юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, усіх, кого цікавлять питання інтелектуальної власності.


Інтелектуальна власність: Креативи метафізичного пошуку
163грн.
На складе: нет
Код товара: 26748
Автор: Базилевич Виктор, Ильин Владимир
Год: 2008
Издательство: Знання
Кол-во страниц: 687
ISBN: 978-966-346-468-8

Спираючись на метафізичний підхід, досліджено проблему інтелектуальної власності. Власність розглянуто як невід’ємну складову всіх сфер життя людини. Поліфонія змістів інтелектуальної власності відображається крізь призму метафізичного аналізу, що дає змогу розкрити онтологічні, феноменологічні, аксіологічні та історико-правові аспекти власності.

"Інтелектуальна власність: Креативи метафізичного пошуку" - Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Для викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів, студентів.


Авторское право. Законодательство, теория, практика
120грн.
На складе: нет
Код товара: 64622e
Автор: Хохлов В.А.
Год: 2008
Издательство: Городец
Кол-во страниц: 288
Издание посвящено современному законодательству об авторских и смежных правах. Книга включает развернутый комментарий соответствующих правовых норм, в том числе правила части четвертой Гражданского кодекса РФ, рассматривает положения доктрины и судебную практику о содержании, передаче и защите авторских и смежных прав, прав на программные продукты и их взаимосвязь с другими правовыми явлениями.

Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности. - Дахно І.І.
127грн.
На складе: нет
Код товара: 36562
Автор: Дахно І.І.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 280
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0356-5

В книге "Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности." - Дахно І.І. в научно-популярной форме и с юмором рассматриваются сложные аспекты охраны и защиты интеллектуальной собственности в США. Освещается богатый опыт, накопленный американцами, в правовой охране и защите практически всех объектов интеллектуальной собственности. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности имеет толкования 440 понятий. Они отсутствуют в двух предыдущих словарях автора (1997 г. и 2007 г.), которые охватили 1996 понятий. Книга предназначена для студентов юридических факультетов, практикующих юристов, творцов различных объектов интеллектуальной собственности и всех тех, кто интересуется наукой и техникой США, а также английским языком.


Интеллектуальная собственность. Объекты, право, бухучет, контроль, ответственность, налогообложение
40грн.
На складе: нет
Код товара: 66393e
Автор: Иванченко А., Свириденко А., Самило Н.
Год: 2008
Издательство: Фактор
Кол-во страниц: 256
Сегодня вряд ли найдется субъект хозяйствования, который в своей деятельности так или иначе не задействовал бы объекты интеллектуальной собственности. Если ваше предприятие занимается созданием или распространением книг, компьютерных программ, аудио- или видеодисков, делает ставку на применение новых технологий, использует раскрученное имя и ему нужен свой веб-сайт, то эта книга лдя Вас!

Основы управления интеллектуальной собственностью. Ответы на вопрсы к зачету
314грн.
На складе: нет
Код товара: 31364
Автор: Иванова Д.В., Федорова Ю.
Год: 2011
Издательство: Издательство Гревцова
Кол-во страниц: 136
ISBN: 978-985-6954-12-5
Сегодня каждый студент высшего и среднего специального учебного заведения должен изучить курс "Основы управления интеллектуальной собственностью". В настоящем издании авторами подобран учебный материал в виде кратких ответов на вопросы к зачету по названной дисциплине. В совокупности с другими учебными и учебно-практическими пособиями оно окажет помощь студентам и учащимся в подготовке к успешной сдаче зачета или повторении уже изученного.По своему содержанию издание полностью соответствует типовой учебной программе для студентов высших учебных заведений Республики Беларусь "Основы управления интеллектуальной собственностью".Для студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, а также всех, кто интересуется вопросами управления интеллектуальной собственностью.

Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник
152грн.
На складе: нет
Код товара: 34630
Автор: Кравець В.Р.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 270
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0418-0

Навчальний посібник "Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник" - Кравець В.Р. містить викладення основних положень права інтелектуальної власності у вигляді запитань та відповідей на них. Розкрито особливості авторського права та права промислової власності з урахуванням змін, внесених до законодавства. Навчальний посібник може використовуватись під час вивчення як спеціального курсу – "Право інтелектуальної власності", так і в рамках цивільного права. Розрахований, як на студентів-правників, так і на студентів інших спеціальностей, практикуючих юристів, управлінців та підприємців.


Правовая поддержка рекламы и защита интеллектуальной собственности: Сборник
277грн.
На складе: нет
Код товара: 21907
Год: 2007
Издательство: Альпина Бизнес Букс
Кол-во страниц: 120
ISBN: 5-9614-0469-2
Книга представляет собой сборник статей, посвященных вопросам соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности в рекламе. Предметом исследования юристов компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" стали правовые проблемы рекламной деятельности, начиная с защиты товарного знака до налогообложения рекламных акций и розыгрышей призов.В публикуемых в сборнике статьях рассматриваются правовые средства и механизмы защиты объектов интеллектуальной собственности, гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака, особенности регистрации товарного знака в России, методы противодействия контрафактной продукции и многие другие вопросы. В свете недавно принятого Федерального закона "О рекламе" особое внимание уделено новым ограничениям на способы продвижения отдельных товаров и услуг, в том числе алкоголя, табачных изделий, игорного бизнеса. Сборник предназначен для юристов рекламных компаний, а также для рекламодателей и владельцев товарных знаков.

Товарные знаки и знаки обслуживания: правовые основы, учет и налоги
61грн.
На складе: нет
Код товара: 25537
Автор: Фомичева Л. П.
Год: 2008
Издательство: Вершина
Кол-во страниц: 200
ISBN: 978-5-9626-0456-5
Благодаря товарному знаку и знаку обслуживания товары, работы и услуги становятся узнаваемыми, что для покупателя крайне важно. Из данной книги вы узнаете: какие особенности нужно учесть при оформлении прав на товарные знаки; порядок их регистрации, правовой защиты, отражение в бухгалтерском учете; какие налоги платить при операциях с ними. С 1 января 2008 г. вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса РФ, согласно которой значительно изменен порядок охраны исключительных прав. В этой связи автор сравнивает законодательные базы по данному вопросу, действовавшие до этой даты, с новым законодательством. Кроме того, рассказано о нововведениях в бухгалтерском учете, которые планируются законодателями. Книга адресована вceм, кто интересуется средствами индивидуализации организаций, товаров, работ и услуг. Она будет полезна руководителям, финансовым менеджерам, аудиторам, бухгалтерам, студентам.

Управление правами в области цифровой информации
208грн.
На складе: нет
Код товара: 69214e
Автор: Педли
Год: 2008
Издательство: Омега-Л
Кол-во страниц: 204
Обложка: Твердая
Специалисты по информации все в большей мере используют электронные ресурсы, например, базы данных, новостные каналы, электронные книги, электронные справочные материалы или электронные журналы. Настоящая книга представляет собой практическое руководство по их законному использованию. Книга дает целостное представление об управлении правами на электронные документы - от получения разрешения от правообладателя до международных аспектов и тонкостей регулирования авторских и смежных прав в информационном сообществе.

Управление правами в области цифровой информации: Практическое руководство - Педли
260грн.
На складе: нет
Код товара: 26720
Автор: Педли
Год: 2008
Издательство: Омега-Л
Кол-во страниц: 204
Обложка: Твердая
ISBN: 978-5-370-00914-3
Специалисты по информации все в большей мере используют электронные ресурсы, например, базы данных, новостные каналы, электронные книги, электронные справочные материалы или электронные журналы. Настоящая книга представляет собой практическое руководство по их законному использованию. Книга дает целостное представление об управлении правами на электронные документы - от получения разрешения от правообладателя до международных аспектов и тонкостей регулирования авторских и смежных прав в информационном сообществе. Эта книга будет весьма полезна всем практическим работникам библиотек и центров информации, архивов, музеев, которым очень важно знать, каким образом следует действовать при оцифровке своих коллекций, и понимать сложности работы с системами УПЭД. Кроме того, она крайне необходима издателям, чья работа связана с контрактами, с передачей прав и лицензированием, а также студентам, изучающим проблемы информации и медиа.

Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)