Конституционное правоСортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Актуальні проблеми конституційного права України.
219грн.
На складе: нет
Код товара: 36362
Автор: Олійник А.Ю.
Год: 2013
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 554
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-151-1

У підручнику "Актуальні проблеми конституційного права України." - Олійник А.Ю. на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої, судової влади і контрольно-наглядових органів та органів, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, територіального устрою України та конституційний статус Автономної Республіки Крим. Розрахований на студентів-магістрів юридичної спеціальності, аспірантів, докторантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями актуальних проблем конституційного права України.


Коментар до конституційних змін. Навчальний посібник - Рудик П.А.
126грн.
На складе: нет
Код товара: 28965
Автор: Рудик П.А.
Год: 2009
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 304

З позицій сучасного конституціоналізму, досягнень конституційного права України та зарубіжних країн розкривається зміст конституційних положень про внесення змін до Основного Закону держави, процес спроби внесення таких змін за період після прийняття Конституції України в 1996 р. дотепер. Центральне місце в навчальному посібнику "Коментар до конституційних змін. Навчальний посібник" - Рудик П.А. відводиться аналізу змін і доповнень до Конституції України відповідно до Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV, досліджується трансформація конституційного статусу вищих органів державної влади. Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 2006 року, а також найновіші документи, що стосуються конституційних змін, станом на 1 липня 2009 року. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів закладів освіти, учителів й учнів середніх навчальних закладів усіх типів, а також всіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми конституційного права України у контексті Основного Закону держави в новій редакції 2006 року.


Коментар до конституційних змін. Навчальний посібник - Рудик П.А.
60грн.
На складе: нет
Код товара: 24173
Автор: Рудик П.А.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 220
ISBN: 978-966-364-558-2
У навчальному посібнику на основі сучасних досягнень конституційного права України та зарубіжних країн аналізуються внесені зміни і доповнення до Основного Закону держави відповідно до Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV. Наведено також офіційний текст нової редакції Конституції України. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, учителів й учнів середніх навчальних закладів усіх типів, а також всіх тих, кого цікавлять актуальні проблеми конституційного права України у контексті нової редакції Основного Закону держави

Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Навчальний посібник рекомендовано МО
135грн.
На складе: нет
Код товара: 36142
Автор: Молдован В.В.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 206
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-039-2

У навчальному посібнику "Конституційні права, свободи та обов*язки людини і громадянина. Навчальний посібник рекомендовано МО" - Молдован В.В. надається характеристика основним конституційним правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина, висвітлюються гарантії конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Значну увагу приділено аналізу рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, що сприятиме модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог.


Конституційна юстиція в Україні. Навчальний посібник - Цимбалістий Т.О.
55грн.
На складе: нет
Код товара: 23883
Автор: Цимбалістий Т.О.
Год: 2007
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 240
ISBN: 978-966-364-540-7
Навчальний посібник присвячений дослідженню правових засад функціонування в Україні інституту конституційної юстиції, що представлений діяльністю Конституційного Суду України - єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. У навчальному посібнику визначено місце органу конституційної юстиції в системі правової охорони Конституції України, аналізується правова природа, засади організації, основні напрямки діяльності Конституційного Суду України за чинним законодавством України, правова природа і проблеми реалізації його актів, засади і процедура конституційного провадження. Призначений для студентів, магістрів, викладачів і широкого кола тих, хто цікавиться проблемами конституційного права взагалі і діяльністю Консти-туційного Суду України зокрема

Конституційне право зарубіжних країн. Для підготовки до іспитів.
84грн.
На складе: нет
Код товара: 37621
Автор: Тетарчук І.В.
Год: 2014
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 206
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0468-5

Конституційне право України. Для підготовки до іспитів.
84грн.
На складе: нет
Код товара: 37622
Автор: Тетарчук І.В.
Год: 2015
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 218
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-611-01-0467-8

Конституційне право України: Підручник - Шляхтун П.П.
135грн.
На складе: нет
Код товара: 25293
Автор: Шляхтун П.П.
Год: 2008
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 592
Обложка: Твердая

Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні. Моногра
120грн.
На складе: нет
Код товара: 24838
Автор: Олійник А.Ю.
Год: 2008
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 472
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-364-571-1
Досліджуються теоретико-методологічні основи права особи на свободу, її генезис, зміст кожної окремо взятої конституційної свободи та загальний механізм їх забезпечення. Розглянуто нормативно-правове регулювання конституційних свобод людини і громадянина в Україні та місце і роль діяльності конституційних органів у механізмі забезпечення названих свобод

Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні. Монографія. - Олійник О.Б.
108грн.
На складе: нет
Код товара: 28343
Автор: Олійник О.Б.
Год: 2008
Издательство: Алерта
Кол-во страниц: 472
ISBN: 978-966-8533-63-1

Досліджуються теоретико-методологічні основи права особи на свободу, її генезис, зміст кожної окремо взятої конституційної свободи та загальний механізм їх забезпечення. У Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні. Монографія. - Олійник О.Б. розглянуто нормативно-правове регулювання конституційних свобод людини і громадянина в Україні та місце і роль діяльності конституційних органів у механізмі забезпечення названих свобод.


Національна безпека України. Навчальний посібник. - Ліпкан В.А.
162грн.
На складе: нет
Код товара: 32077
Автор: Ліпкан В.А.
Год: 2009
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 576
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-373-375-3

У навчальному посібнику "Національна безпека України. Навчальний посібник. " - Ліпкан В.А. розкривається зміст національної безпеки та її складових. Розроблено науковий підхід до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження феномену національної безпеки. Новаторським є розгляд питань недержавного управління національною безпекою, формування системи управління нею, а також розгляд інноваційних технологій забезпечення національної безпеки, зокрема бенчмаркінгу. Положення даного навчального посібника апробовані при читанні автором курсів лекцій "Національна безпека України" в Національній академії внутрішніх справ України, Академії управління МВС України, "Безпекознавство" у Європейському університеті. Даний навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також фахівців в галузі національної безпеки – усіх тих, кого хвилюють системні проблеми національної безпеки України та шляхи їх розв’язання.


НПК Конституції України 01.12.2010
325грн.
На складе: нет
Код товара: 32798
Год: 2011
Издательство: ЦУЛ
Обложка: Твердая
ISBN: 978-611-01-0177-6

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Конституції України, що вступила в силу із визнанням Конституційним Судом України неконституційним Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених у закони України, які розвивають і деталізують положення окремих норм Основного Закону України чи прийняті на їх виконання.


Порівняльне конституційне право: модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України
135грн.
На складе: нет
Код товара: 36170
Автор: Кириченко В.М.
Год: 2012
Издательство: ЦУЛ
Кол-во страниц: 256
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-617-673-059-0

Навчальний посібник "Порівняльне конституційне право: модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України" - Кириченко В.М. на основі порівняльного аналізу національних правових систем, змісту конституцій, а також з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, висвітлює основні положення конституційного права країн світу, включаючи Україну. Показано особливості, притаманні конституційно-правовим системам певних держав. Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право», конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання що виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, список рекомендованої літератури. Відповідно до вимог ЕСТS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та вмінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять і написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавить порівняльне конституційне право.


Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)