Уголовное правоСортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Кримінальний процес України в питаннях і відповідях. Навчальний посібник - Удалова Л. Д. Рогатинська Н. З.
57грн.
На складе: нет
Код товара: 31936
Автор: Удалова Л. Д. Рогатинська Н. З.
Год: 2010
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 160
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-373-614-3

Посібник "Кримінальний процес" буде незамінним помічником студента як під час підготовки до іспиту,так і під час складання іспиту. Посібник дає відповіді на 168 основних питаннь з курсу кримінального процесу, у т.ч. 89 - з загальної частини ; 79 - з особливої частини кримінального процесу.

У посібнику для підготовки до іспиту наведені повні і лаконічні відповіді на екзаменаційні питання, що дає змогу в максимально стислий термін систематизувати та конкретизивати знання. набуті в процесі навчання, сконцентрувати увагу на основних поняттях і категоріях, їх ознаках і особливостях, а також сформулювати приблизну структуру відповіді на екзаменаційні питання і використовувати його при підготовці до іспитів. Структура посібника для підготовки до іспитів побудована відповідно до вимог типової програми означеного курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Навчальний матеріал викладено своєрідно - шляхом пояснення понять від простого до складного виділенням ключових слів з урахуванням узагальнення законодавства.


Кримінальний процес України в питаннях і відповідях. Навчальний посібник - Удалова Л. Д. Рогатинська Н. З.
135грн.
На складе: нет
Код товара: 37462
Автор: Удалова Л. Д. Рогатинська Н. З.
Год: 2013
Издательство: Скіф
Кол-во страниц: 256
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-8894-93-0

Податкові конфлікти: особливості вирішення. Навчальний посібник - Трофімова Л.В.
117грн.
На складе: нет
Код товара: 31973
Автор: Трофімова Л.В.
Год: 2010
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 360
Обложка: Твердая
ISBN: 978-966-373-568-9

У навчальному посібнику авторським колективом у доступній формі викладено зміст та особливості податкового конфлікту, розглянуто вирішення податкового конфлікту у судовому порядку, а також проаналізовано окремі категорії судових справ між платниками податків та органами державної податкової служби України. Для студентів, аспірантів, викладачів, працівників податкової служби, юристів, а також тих, хто цікавиться природою виникнення та механізмами вирішення податкових конфліктів.


Правдивые показания. Правовые меры стимулирования в России и за рубежом
422грн.
На складе: нет
Код товара: 71101e
Автор: С. А. Новиков
Год: 2008
Издательство: Изд-во СПб ун-та
Кол-во страниц: 426
Обложка: Твердая
В монографии исследуются вопросы правового стимулирования правдивых показаний участников уголовного процесса: обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Автор рассматривает комплексный правовой институт, включающий меры поощрения за помощь в установлении обстоятельств преступления, меры ответственности задачу заведомо ложных показаний и меры защиты тех, кто согласился рассказать правду.

Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності). Навчальний посібник - Пєтков В.П.
126грн.
На складе: нет
Код товара: 31974
Автор: Пєтков В.П.
Год: 2010
Издательство: КНТ
Кол-во страниц: 341
Обложка: Мягкая
ISBN: 978-966-373-625-9

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Тактико-спеціальна підготовка», яка викладається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах, під час виникнення надзвичайних ситуацій. Містить у собі загальні положення тактико-спеціальної підготовки, структуру та основні завдання органів внутрішніх справ під час організації охорони громадського порядку у різних умовах оперативної обстановки.


Уголовная социология
109грн.
На складе: нет
Код товара: 68487e
Автор: Ферри Э.
Год: 2009
Издательство: Инфра-М
Кол-во страниц: 658
В своей главной книге выдающийся итальянский ученый Энрико Ферри (1856-1929) рассматривает проблемы борьбы с преступностью, не потерявшие актуальности в начале XXI века.

Работа печатается с оригинала книги, изданной в России в 1908 г. и до настоящего времени не переиздававшейся. Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.


Экономические и финансовые преступления
277грн.
На складе: нет
Код товара: 26698
Автор: Трунцевский Ю.В.
Год: 2008
Издательство: Юнити
Кол-во страниц: 288
Обложка: Твердая
ISBN: 978-5-238-01352-7
Учебное пособие нацелено на развитие системного понимания необходимости комплексного рассмотрения уголовно-правовых проблем квалификации преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере (финансовых преступлений). Проведен глубокий анализ действующего уголовного законодательства Российской Федерации, международных правовых актов, материалов арбитражно-судебной практики. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и юридических вузов, а также для научных работников и работников правоохранительных органов.

Энциклопедия угол. права. Т.9. Назначение наказания
394грн.
На складе: нет
Код товара: 64848e
Автор: /Малинин В.Б.
Год: 2008
Издательство: Изд-во проф. Малинина
Кол-во страниц: 912
Предлагаемая "Энциклопедия уголовного права" - первое издание подобного рода.>br> В ней будут рассмотрены практически все проблемы Общей и Особенной частей уголовного права, проблемы квалификации, уголовное право зарубежных стран и др. Рассчитана она, прежде всего, на преподавателей юридических вузов, а также на аспирантов, соискателей, молодых ученых.

Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)