Банковское дело Валютные операцииСортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)

Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб.Вид.2 - Щибиволок З.І.
51грн.
На складе: нет
Код товара: 25782tk
Автор: Щибиволок З.І.
Год: 2007
Кол-во страниц: 311
У навчальному посібнику висвітлюються основні аспекти загальної оцінки діяльності комерційних банків, питання аналізу активів і пасивів, ліквідності, доходів, витрат і прибутковості капіталу банку. Лекції побудовано відповідно до робочої програми курсу і доповнено матеріалами додатків, що розкривають зміст фінансової звітності та приміток до неї

Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском
149грн.
На складе: нет
Код товара: 29108e
Автор: Грюнинг Х
Год: 2007
Издательство: Весь Мир
Кол-во страниц: 304
Обложка: Мягкая

 

В исследовании сотрудников Всемирного банка анализируются всевозможные риски, которым подвергаются в процессе своей деятельности банки, в том числе кредитный, рыночный, процентный, валютный, риск ликвидности и др.


Аферы в кредитно-финансовой сфере. Меры предупреждения и борьбы
86грн.
На складе: нет
Код товара: 60543e
Автор: Владимир Гамза, Игорь Ткачук
Год: 2007
Издательство: Вершина
Кол-во страниц: 224
Обложка: Мягкая

 

Рассматриваются проблемы мошенничества в сфере кредитования, а также незаконного получения и использования охраняемой банковской информации в противоправных целях. Даются практические рекомендации по мерам обеспечения безопасности при совершении кредитно-финансовых операций, способам выявления преступных посягательств и предупреждения их последствий.


Банк 2.0. Как потребительское поведение и технологии изменят будущее финансовых услуг - Кинг Бретт
470грн.
На складе: нет
Код товара: 33899tk
Год: 2012
Кол-во страниц: 272
Обложка: Твердая
Книга "Банк 2.0. Как потребительское поведение и технологии изменят будущее финансовых услуг" (Bank 2.0: How Customer Behaviour and Technology will Change the Future of Financial Services), автор Бретт Кинг (Brett King) рассказывает, почему меняется потребительское поведение клиентов банка.

Банкiвський менеджмент. Підручник. Затверджено МОН - Кириченко О.А.
137грн.
На складе: нет
Код товара: 14865tk
Автор: Кириченко
Год: 2005
Кол-во страниц: 831
Це якісно новий підручник, у якому на системній основі розкриваються основні параметри управління комерційним банком, найважливіші завдання банківського менеджменту, проблеми і методи їх вирішення. Крім того у підручнику розглядаються банківська система України та її особливості, узагальнено досвід банківського менеджменту, здобутий фахівцями банківських установ за роки незалежності України.

Банкiвський нагляд. Навчальний посiбник - Мiщенко В.I., Яценюк А.П.
75грн.
На складе: нет
Код товара: 10920tk
Автор: Мiщенко В.I., Яценюк А.П.
Год: 2004
Кол-во страниц: 406
Обложка: Мягкая
У роботі вперше у вітчизняній науковій літературі аналізуються основні засади організації системи банківського нагляду та регулювання.

Банківський маркетинг. Підручник - Лютий І.О.
180грн.
На складе: нет
Код товара: 28079tk
Год: 2009
Кол-во страниц: 776
Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон'юнктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності.

Банківський нагляд. Підручник - Любунь О.С., Раєвський К.
78грн.
На складе: нет
Код товара: 13389tk
Автор: Любунь О.С., Раєвський К.
Год: 2005
Кол-во страниц: 416
У підручнику розглянуто систему банківського нагляду в Україні, яка базується на основних принципах ефективного банківського нагляду, розроблених Базельським комітетом. Автори підручника розкривають основні етапи становлення банківського нагляду в Україні і стратегію нагляду та контролю за діяльністю комерційних банків у процесі їх реєстрації, ліцензування, аналізу економічних параметрів, фінансової звітності, а також методи їх інспектування.

Банкир под прицелом
57грн.
На складе: нет
Код товара: 70963e
Автор: А. С. Крылов, Г. В. Крылов
Год: 2008
Издательство: Новая юстиция
Кол-во страниц: 112
Обложка: Мягкая
Книга подготовлена на основе проанализированной статистики покушений на банковских работников за период с 1991 г. по настоящее время. Использован опыт авторов при решении кризисных ситуаций в банках. Авторы не ставили перед собой задачу всестороннего исследования явления убийств банкиров. В то же время в издании предоставлены рекомендации и предложения, направленные на профилактику этих преступлений.

Книга рассчитана на руководителей банков и служб безопасности.

Банковские риски. Проблемы учета, управления и регулирования - Беляков А.В.
91грн.
На складе: нет
Код товара: 11828tk
Автор: Беляков А.В.
Год: 2004
Кол-во страниц: 256
Обложка: Мягкая
Подробно рассматриваются основные банковские риски в их системной взаимосвязи. Детально раскрываются их экономическая сущность и отражение в бухгалтерском учете, инструменты регулирования рисков органами банковского надзора.

Искусство розничного банкинга. Факты, аналитика, прогнозы
389грн.
На складе: нет
Код товара: 61879e
Автор: Кроксфорд Х.
Год: 2007
Издательство: Гревцов Паблишер
Кол-во страниц: 320
Обложка: Твердая

 

Решающим фактором успеха любой компании скоро станет расширенное понимание "ценности" - с точки зрения клиентов, работников, акционеров и прочих участников рынка. Ценность может означать разные вещи для каждой из этих групп, и книга "Искусство розничного банкинга" поставила своей целью обозначить подходы, способные повысить ценность для всех заинтересованных сторон.


Комплексный анализ финансовой деятельности банка
187грн.
На складе: нет
Код товара: 61532e
Автор: Петров А.
Год: 2007
Издательство: ФиС
Кол-во страниц: 560
Обложка: Твердая

 

Рассмотрены теория и методология комплексного анализа финансово-экономической деятельности банка; раскрываются методы анализа ресурсной базы, доходов, расходов, прибыли, рентабельности, кредитоспособности, платежеспособности, ликвидности, рисков, рейтинговой оценки текущей и перспективной надежности банков с использованием экономико-математических методов


Кризис доллара
242грн.
На складе: нет
Код товара: 70090e
Автор: Ричард Дункан
Год: 2008
Издательство: Евро
Кол-во страниц: 296
Обложка: Мягкая
Мировая экономика погружается в самый тяжелый промышленный и финансовый кризис со времен 1930-х годов. Рынки акций катятся вниз, крупные корпорации становятся банкротами, правительства просят помощи у МВФ. В книге "Кризис доллара" Ричард Дункан раскрывает причины и характер дисбаланса, который дестабилизировал мировую экономику.

Кризис: Как это делается
80грн.
На складе: нет
Код товара: К20050
Автор: Стариков Николай Викторович
Год: 2010
Издательство: Питер
Кол-во страниц: 304
Обложка: Твердая
Новая сенсационная книга Николая Старикова, автора бестселлеров «Шерше ля нефть», «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?», «Кто финансирует развал России? От декабристов до моджахедов», убедительно показывает, кто и зачем организовал мировой финансовый кризис. Вы найдете в книге ответы на самые злободневные вопросы

Лизинговые сделки. Рекомендации по избежанию ошибок (2-е изд.)
90грн.
На складе: нет
Код товара: 62697e
Автор: Ковынев С.Л.
Год: 2008
Издательство: Вершина
Кол-во страниц: 248
Обложка: Твердая

 

Лизинг на сегодняшний день является одним из наиболее доступных способов приобретения основных средств предприятиями. Фактически это альтернатива банкам, которые по-прежнему неохотно кредитуют малый и средний бизнес.


Платежные карты. Энциклопедия 1870-2006
618грн.
На складе: нет
Код товара: 58352e
Автор: Юржик П.
Год: 2007
Издательство: Альпина Бизнес Букс
Кол-во страниц: 296
Обложка: Твердая

 

Автор увлекательно рассказывает:

 

 

 • о появлении чеков и чековых книжек;
 • об изобретении первых считывающих устройств - ныне забытых импринтере и адресографе;
 • о развитии крупнейших карточных систем - Master Card, VISA, American Express, Diners Club.
  Не оставлены без внимания изобретения ХХ и ХХI веков - банкоматы, голограммы, микрочипы, магнитная полоса, платежные терминалы, бесконтактные карты.

  Желающим коллекционировать платежные карты будут полезны советы автора - владельца одной из лучших в мире коллекций карт и платежных документов.
 •    Почтово-банковские услуги. История развития и современные перспективы
  175грн.
  На складе: нет
  Код товара: 62194e
  Автор: Мещеряков Г.
  Год: 2007
  Издательство: ФиС
  Кол-во страниц: 312
  Обложка: Мягкая

   

  Раскрываются актуальность системного развития почтово-банковского бизнеса, предпосылки его активного становления и современная фаза реализации. Показан потенциал развития почтово-банковского рынка на примере зарубежного опыта. Определены существующие проблемы развития почтово-банковского бизнеса, а также проанализированы перспективы и условия его широкой реализации.


  Система внутреннего контроля коммерческого банка - Арсланбеков-Федоров А.А.
  78грн.
  На складе: нет
  Код товара: 12596tk
  Автор: Арсланбеков-Федоров
  Год: 2004
  Кол-во страниц: 191
  Обложка: Мягкая
  Рассматриваются методологические подходы к организации и построению системы внутреннего контроля в банковских организациях. Изложены научные основы, дана классификация контроля в банковских организациях, рассмотрены этапы становления контроля в кредитной системе России.

  Современная банковская практика проведения международных платежей
  134грн.
  На складе: нет
  Код товара: 60521e
  Автор: Крахмалев С.
  Год: 2007
  Издательство: ГроссМедиа
  Кол-во страниц: 208
  Обложка: Мягкая

   

  В книге раскрываются принципы функционирования корреспондентских счетов, рассматриваются основные типы клиринговых систем, различные виды банковских платежных документов и методы проведения платежей. Читатель имеет возможность познакомиться с тем, как организованы платежные системы стран, где в обращении находятся основные мировые валюты, с принципами работы наиболее крупных расчетных и телекоммуникационных систем, таких как FEDWIRE, CHIPS, TARGET и SWIFT, а также с примерами проведения платежей в иностранных валютах. 


  Торговля на мировых валютных рынках + DVD. Комплект
  283грн.
  На складе: нет
  Код товара: 68928e
  Автор: Лука К.
  Год: 2008
  Издательство: Альпина Бизнес Букс
  Обложка: Твердая
  Валютный рынок - самый большой и динамично развивающийся финансовый рынок в мире. Корнелиус Лука, один из ведущих мировых экспертов в области инвестиций, рассказывает о возможностях, которые он предоставляет, особенностях и инструментах анализа. Четко и понятно автор излагает методы и технологии работы на рынке, подкрепляя свои идеи примерами из реальной практики.

  Сортировать по: наименованию (возр/убыв), цене (возр/убыв), рейтингу (возр/убыв)